Ansvar att sprida info om detaljplaneförslag

Vid nya detaljplaner eller detaljplaneändringar skickas information om att kringboende i området kan skicka in åsikter kring det detaljplaneförslag som tagits fram. Denna information skickas enbart till fastighetsägaren.

Skiss över hus i ett bostadsområdeSkiss över hus i ett bostadsområde

Vi ber därför att när du i egenskap av hyresvärd får information från kommunen om möjligheten att skicka in synpunkter på detaljplaneförslag också sprider den vidare till hyresgästerna.

Som hyresvärd har du ingen skyldighet att informera hyresgäster, men de räknas som sakägare om de bor i en fastighet som ligger nära fastigheten/området som detaljplanen berör. Hyresgäster är ofta angelägna om att få sådan information och vi vill att också de får möjlighet att skicka in sina synpunkter.

 

Publicerat av Kajsa Leidek den 13 september 2019, senast ändrad den 13 maj 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?