Bostadsanpassning

Behöver du anpassa din bostad på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Med hjälp av bidraget kan du göra anpassningar i din bostad så att den fungerar för dig i ditt dagliga liv. Syftet med bidraget är att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget är till för dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Det ska användas för att anpassa din permanenta bostad. Du kan ansöka oavsett ålder.

Så ansöker du

Du ansöker genom att:
• Använda blankett Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
• Göra en digital ansökan med hjälp av bank-id.

Du hittar länk till både blanketten och den digitala ansökan på denna sida under rubriken Bilagor.

Du ska skicka med ett intyg om att den anpassning du vill göra i bostaden är nödvändig att göra på grund av din funktionsnedsättning. Intyget ska vara från en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Äger du din bostad tillsammans med någon annan? I så fall måste den personen godkänna att du får göra anpassningarna.
Bor du i en hyres- eller bostadsrättslägenhet? Då ska din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening godkänna anpassningarna.

Villkor för bidraget

För att du ska få bostadsanpassningsbidrag måste:
• Det finnas en tydlig koppling mellan din funktionsnedsättning och den anpassning som du söker bidrag för.
• Anpassningen vara nödvändig för att bostaden ska fungera för dig i ditt dagliga liv.

Om du har en funktionsnedsättning och byter bostad ska du tänka på att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan inte få bidrag som kompenserar storlek, planlösning eller större nivåskillnader i din nya bostad.

Vad kan du få bidrag för

Du kan få bidrag för att anpassa eller komplettera fasta funktioner i och i anslutning till din permanentbostad, alltså sådant du inte kan ta med dig när du flyttar. Det kan till exempel vara att:
• Ta bort trösklar
• Montera tröskelkilar
• Bredda dörröppning
• Anordna duschplats
• Installera spisvakt
• Montera ramp
• Installera hiss

Du kan också få bidrag för andra saker än exemplen ovanför. Det är du som avgör vilka åtgärder du söker bidrag för.

Du kan inte få bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker, till exempel normalt bostadsunderhåll, renovering eller att du bor trångt.

Hur går det till

När vi har fått din ansökan tar vi kontakt med dig. Vi gör en utredning för att se om du har möjlighet att få bidrag. Eventuellt kommer vi att göra ett besök hemma hos dig.

När utredningen är klar fattar vi ett beslut. I beslutet framgår det vilka åtgärder du kommer att få bidrag för.

Du kan själv ta in offert från företag och beställa arbetet som krävs för att utföra anpassningen. Om du önskar kan du få hjälp av oss att ta in offert och beställa arbetet.

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det till förvaltningsrätten. Information om hur du ska göra för att överklaga får du tillsammans med ditt beslut.

Återställningsbidrag

Du som äger fastigheten kan ansöka om återställningsbidrag för kostnader för återställning efter de anpassningar som gjorts. Du kan få återställningsbidrag utifrån vissa villkor, till exempel om anpassningen inte längre används som det var tänkt och den är till nackdel för andra boende.

Mer information om återställningsbidrag finns på Boverkets sida om bostadsanpassningsbidrag.

Boverket – om bostadsanpassningsbidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag

Boverket – om bostadsanpassningsbidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker genom att:
• Använda blankett Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
• Göra en digital ansökan med hjälp av bank-id.

Du hittar länk till både blanketten och den digitala ansökan på denna sida under rubriken Bilagor.

Du ska skicka med ett intyg om att den anpassning du vill göra i bostaden är nödvändig att göra på grund av din funktionsnedsättning. Intyget ska vara från en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Äger du din bostad tillsammans med någon annan? I så fall måste den personen godkänna att du får göra anpassningarna.
Bor du i en hyres- eller bostadsrättslägenhet? Då ska din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening godkänna anpassningarna.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 14 november 2023 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?