Bostadsanpassning

Du som har någon typ av funktionsnedsättning har möjlighet att få bostaden anpassad efter dina behov.

Med hjälp av bostadsanpassning ska du kunna leva i ditt eget hem på ett så självständigt sätt som möjligt.

Vad är bostadsanpassning?

Din bostad kan bland annat anpassas genom att ordna en duschplats istället för ett badkar. Ett annat sätt är att ta bort trösklar i hemmet. Utomhus kan anpassning göras bland annat genom att placera ramper och extra räcken i anslutning till din bostad.

För att du ska kunna få bidrag ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska styrkas av ett intyg från till exempel läkare eller arbetsterapeut.

Ansökan

För att ansöka om bostadsanpassning ska du fylla i och skicka in blanketten som du hittar under Bilagor.

Ansökan om bostadsanpassning ska göras av dig som har en funktionsnedsättning. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta handläggare för bostadsanpassning i kommunen.

Bidrag och eventuella kostnader

För information om bidrag och eventuella kostnader, kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 24 februari 2023 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?