Vanliga frågor om strandskyddsdispenser

Om du funderar på att göra något i strandskyddat område, till exempel bygga nytt – sök i god tid. Du måste ha beviljad dispens, undantag, innan du kan starta åtgärden. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan hösten innan.

Dispens innebär ett specialtillstånd

En ansökan om dispens innebär att du ansöker om att få specialtillstånd att göra något som annars är förbjudet. Det gör att prövningen är ganska sträng och kan verka långdragen. Du kan räkna med att det tar omkring två-tre månader innan du får ett beslut. Du kan skynda på ärendet genom att fylla i din ansökan noggrant och vara snabb med att lämna in eventuella kompletteringar och synpunkter när vi begär dem.

Ibland behövs förhandsbesked

Om du behöver ansöka om förhandsbesked gör du det innan en ansökning om strandskyddsdispens. Förhandsbeskedet undersöker om det kan finnas några andra lagar som inte tillåter det du vill bygga – bland annat strandskyddslagstiftningen. När byggenheten får in ett ärende begärs ett yttrande från miljöenheten som svarar om det finns ett särskilt skäl för strandskyddsdispens eller inte. Det går aldrig att bevilja en dispens utan ett giltigt särskilt skäl.

Ansök om strandskyddsdispens före bygglov

Om du ska ansöka om bygglov och strandskyddsdispens ska du börja med dispensansökan för strandskyddet. Villkoren i en dispens kan påverka vad eller hur du får bygga. En dispens ska  ska godkännas både av kommunens miljö- och byggnämnd och av länsstyrelsen.

Inom eller utanför tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar bygga ligger inom eller utanför din tomtplats. Tomtplatsen är det område runt byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en privat zon.

Fastighet är hela marken och vattnet du äger och är ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika med tomtplatsen.

Tomtplatsbestämning

En tomtplatsbestämning ska alltid göras när en ansökan om strandskyddsdispens beviljas. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större.  Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga gräsmatta, sätta upp flaggstång och så vidare.

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet, så ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten. Passagen ska vara minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå på eller bredvid stranden på ett otvunget sätt. Prövningsmyndigheten ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.

Servitut

Ett servitut är endast ett avtal mellan två eller flera parter. Avtalet upphäver inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskydd.

Bygg hellre utanför strandskyddet

Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Gäller det en brygga ska den helst placeras där det redan finns bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

Fastigheter till salu

Om du är intresserad av en sjönära tomt kan vi hjälpa dig kontrollera om det finns dispens för det som redan är byggt. Vi kan däremot inte lämna besked om du kan få strandskyddsdispens för andra åtgärder efter att du köpt fastigheten.

Läs på inför din ansökan

Länsstyrelsen i Västra Götaland kontrollerar alla dispenser som beviljas av kommunerna, dem har tydlig information om vad som ska ingå i en ansökan och varför.

Information om strandsskyddsdispens hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 30 januari 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?