Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning är en frivillig ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja självständigt liv för de personer som omfattas.

Syftet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få en ändamålsenlig bostad som är lämplig utifrån personens behov av stöd. Det kommunala bostadstillägget ska garantera att de som omfattas har en miniminivå kvar att leva på efter att hyran är betald.

Vem kan få kommunalt bostadstillägg i Ulricehamns kommun?

Kommunalt bostadstillägg kan ges till person med funktionsnedsättning som:

• är folkbokförd i Ulricehamns kommun,
• har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt LSS eller SoL,
• har ansökt om och fått beviljat bostadstillägg och eventuellt särskild bostadstillägg av Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten, och
• har någon form av inkomst, till exempel sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning.

Ansökan om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

 

Hur högt är minimibeloppet?

Minimibeloppet fastställs varje år av Socialstyrelsen, för 2024 är beloppet för ensamstående 7062 kronor per månad och för var och en av sammanlevande makar och sambor 5762 kronor per månad. För personer under 65 år har Ulricehamns kommun valt att göra en uppräkning av minimibeloppet med tio procent.

Påverkas kommunalt bostadstillägg av om jag är sammanboende med annan person?

Om du är gift eller sammanboende ska bådas inkomster och förmögenheter räknas med och kostnaden för boendet delas lika mellan er. Även minimibelopp att ha kvar påverkas, enligt Socialstyrelsens årligen fastställda belopp för avgiftsberäkning.

Vilka inkomster tas med i beräkningen?

Till inkomster räknas inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital, tillgångar och vissa skattefria inkomster.
Om du har en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor räknas 15 % av den överstigande delen som inkomst. För gifta/sammanboende gäller 15 procent på belopp som överstiger 200 000 kr.

Publicerat av Anders Rosenberg den 10 november 2023, senast ändrad den 20 november 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?