Öppna sammanträden

Genom öppna sammanträden har du möjlighet att få insyn i politiska debatter och beslut. Du är välkommen att lyssna på diskussioner och beslut men kan inte delta i debatten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. De hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

Följ kommunfullmäktiges möten och beslut

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten under beslutsdelen av mötet.

Följ kommunstyrelsens möten och beslut

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd. Därför är en stor del av nämndens sammanträden inte offentliga eller öppna för allmänheten. Du kan se på dagordningen vid varje möte vad som är öppet för allmänheten.

 Miljö- och byggnämnden

Stängd del och öppen del

Vissa ärenden kan handla om myndighetsutövning, innehålla uppgifter som omfattas av sekretess eller av andra skäl bedömas vara stängd för allmänheten. Därför kan ett sammanträde vara uppdelat i en stängd del och en öppen del. Det är ytterst nämnden eller styrelsen själv som avgör om en viss del av ett sammanträde ska hållas stängt.

Skolklasser och grupper

Skolklasser och grupper är välkomna att besöka våra sammanträden. Om ni är en större grupp är det önskvärt att ni anmäler detta till oss.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 juni 2015, senast ändrad den 19 februari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?