Har du inte slutfört gymnasiet och vill ha hjälp?

Ulricehamns kommun har ansvar för ungdomar i åldern 16–20 år som inte går på gymnasiet eller inte har uppnått en gymnasieexamen. Detta kallas för kommunalt aktivitetsansvar (KAA), vilket innebär att kommunen ska hålla sig informerad om hur ungdomar som hoppar av gymnasiet är sysselsatta och erbjuda dem ett lämpligt stöd.

Ungdomar som har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieexamen riskerar att hamna i utanförskap, då det är svårare att nå arbete utan utbildning. Därför har kommunen ett ansvar att hjälpa dig för att nå dina mål utifrån individuell kartläggning, behov och förutsättningar.

Använd vår e-tjänst

Du som blivit kontaktad, använd dig av e-tjänsten här på sidan för att skicka in dina svar gällande nuvarande sysselsättning.

Kontakta oss gärna med hjälp av våra kontaktuppgifter här på sidan eller via mejl: kaa@ulricehamn.se.

Vi vill stötta dig!

Vi som kommun erbjuder dig:

  • Individuella samtal med arbetskonsulent och studie- och yrkesvägledare. Samtal kan innebära att du får hjälp att få stöttning i ditt mående, vidga perspektivet kring arbetslivet och att hitta nya utbildningsalternativ. Samtalen anpassas efter dina behov.
  • Stöd och hjälp att hitta praktikplats eller arbete.
  • Studiebesök på olika arbetsplatser, föreningsliv eller skolor.
  • Gruppaktiviteter via Arbetsmarknadsenheten.
  • Hjälp och stöd vid kontakt med myndigheter och eventuell vårdkontakt.
  • Skriva jobbansökningar som CV och personligt brev.

Hemkommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) hålla sig informerad löpande under året om ungdomens sysselsättning och erbjuda individuella åtgärder och insatser vid behov, som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller fullfölja sin gymnasieutbildning. Det är helt frivilligt att delta och du väljer själv hur mycket av vårt stöd som du vill ta emot.

Information om Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) hos Sveriges kommuner och regioner

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 november 2017, senast ändrad den 24 juni 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?