Dalums skola

Välkommen till Dalums skola! Vi är en skola med cirka 65 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Bild på Dalums skola samt en gräsyta som ligger i förgrunden.Dalums skola

Här finns också Dalums bibliotek. I en annan byggnad finns matsal, idrottshall och en träslöjds- och metallslöjdsal.

Vår vision är: Trygghet för alla. Lust att lära. Möjlighet att lyckas!

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Elevråd och föräldrasamverkan

På Dalums skola har vi ett elevråd med representanter för elever och personal. På skolan har vi också Bry Dig Om-elever (BDO). Vi har också regelbundna brukarråd med bland annat representanter för föräldrar.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Om Dalums skola

Vår verksamhetsidé

Dalums skola är en trygg och positiv skolmiljö för alla. Den goda arbetsmiljön karaktäriseras av respekt för varje unik människa och är skapad genom ett förutseende arbete och allas omsorg om varandra.

Storylinearbete

På Dalums skola har vi arbetat storylineinspirerat under många år. En storyline startar alltid med en ”happening” där de vuxna dramatiserar något som är kopplat till den kommande storylinen. Arbetet fortsätter sedan i olika familjer/grupper där barnen får fundera över olika problem.

Temaarbeten

Under läsåret brukar vi ha några olika temaveckor och temaarbeten, till exempel FN-vecka och Hälsovecka.

Trivselregler på Dalums skola

 • Jag visar respekt och hänsyn mot alla som vistas i skolan och på skolgården.
 • Jag använder ett vårdat språk och bemöter alla trevligt.
 • Jag ska vara aktsam om skolans materiel, lokaler och andras saker.
 • Jag kommer i tid till lektioner.
 • Jag håller god ordning på skolmateriel, kläder och egna saker.
 • Jag vistas inom skolans område under skoltid.
 • Jag är ute under första rasten.
 • Jag leker med bollar på avsedda platser (fotbollsplanen, bandyplanen, kingrutor och bollplank).
 • Jag kastar snöboll på anvisad plats (fotbollsplanen). Jag kastar bara snöboll på dem som är med i leken. Jag mular inte någon.
 • Jag använder toaletten till det den är avsedd för och toalettbesök gör jag på rasten.

Åtgärder om du inte följer uppsatta regler

 • Betala förstört materiel.
 • Städa om man har skräpat ned.
 • Vid sen ankomst, ta igen förlorad arbetstid.
 • Be om ursäkt.
 • Om jag inte sköter mig på rasten, får jag ha en egen rasttid.
 • Kontakt tas med förälder.
 • Vid behov: Elevvårdskonferens.

Fritidshem

Vår uppgift är att på ett pedagogiskt sätt komplettera skolan samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshemmet ge eleverna den omsorg som krävs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera.

Våra öppettider är måndag – fredag, klockan 6.00 – 18.00. Omsorgen sker klockan 6 – 8.40 och 13 – 18. Däremellan går eleverna i skolan. Vi har även öppet studiedagar och skollov. Vi har ett gott samarbete med Dalum förskola. Vi samverkar vid stängning och vissa lov. När fritids har kompetensutvecklingsdagar samarbetar vi med förskolan och övriga fritidshem i området.

För att fritidshemmet ska kunna fullfölja sin uppgift med att bedriva en god pedagogisk verksamhet är planering och kontinuitet viktig. Vi tycker att det är viktigt att eleverna känner sig trygga och vet vad som händer under fritidsdagen därför har vi delat upp den i olika delar.
Morgonen innehåller lugna lekar och aktiviteter. Frukosten serveras klockan 7.45. När eleverna kommer till fritids klockan 13 har vi en samling, fruktstund och högläsning. Därefter har vi planerad aktivitet / fri lek. Vi delar in barnen i olika gruppsammansättningar varje dag, för att stärka sammanhållningen.

En vecka på fritids kan se ut så här

Måndag: Lekgrupper ute och inne.

Tisdag: Utedag, då vi lämnar skolområdet, för olika aktiviteter i närområdet.

Onsdag: Fri lek / Idrottshallen, utevistelse.

Torsdag: Fritidskul – en grupp pysslar, en grupp lagar mellanmål och en grupp är i idrottshallen. Utevistelse.

Fredag: Fredagsmys och massage. Utevistelse.

Vi är ute minst 60 minuter varje dag. Mellanmål serveras klockan 14.30.

Vi låter den fria leken få stort utrymme på fritidshemmet, eftersom den är viktig ur ett helhetsperspektiv. Eleverna lär sig nya saker och utvecklas socialt genom leken. Vanliga lekar på fritidshemmet är rollekar, konstruktionslekar och utelekar. Det finns ett stort behov av lek efter en dag i skolan.

Vi vill att eleverna ska kunna vara med och påverka sin fritidstid. Detta sker bland annat genom fritidsråd och förslagslåda. Aktiviteter utvärderas tillsammans med eleverna på fritidsrådet.

Vår vision:

Trygghet ger lust

 • Lust att leka
 • Lust att skapa
 • Lust till rörelse
 • Lust att ha roligt tillsammans!

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 22 april 2022 av Helena Häggström

Adress

Skolgatan 12,
Box 63, 520 25 Dalum

Hjälpte informationen på denna sida dig?