Dalums skola

Dalums skola ingår tillsammans med Blidsbergs skola i Blidsbergs skolområde. F-6 skolan ligger i orten Dalum norr om Ulricehamns tätort.

Bild på Dalums skola samt en gräsyta som ligger i förgrunden.Dalums skola

I Dalums skola är 76 elever inskrivna. Våra elever bor i ett relativt stort geografiskt område vilket kan generera en både längre såväl som en kortare skolskjuts. 

Skolan har en hög andel behöriga, legitimerade lärare och legitimerade fritidspedagoger.

Vi arbetar kommunövergripande och systematiskt med PALS som är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. Våra egna värdegrundsord i STARKA (Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt, Kunskap) ligger som en fin och betydelsefull grund även i PALS-arbetet.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 24 maj 2024 av Anders Rosenberg

Adress

Skolgatan 12,
Box 63, 520 25 Dalum

Hjälpte informationen på denna sida dig?