Ekonomi

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi, vårt arbete med bokslut och budget. Du kan också få reda på skattesatser, taxor och svar på faktureringsfrågor.