Ekonomi och budget

Bild på sedlar

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar information om budget, uppföljningar och kommunens resultat för 2018.

Resultat 2018

Fortsatt tillväxt

Tillväxten i Ulricehamns kommun fortsätter under 2018 dock med en viss avmattning efter några år med rekordsiffror. Det har inte varit någon överraskning då flera stora detaljplaner kommer att bli färdiga först under 2019-2020 Målet om 25000 invånare 2020 som antogs i budgeten 2007 ser ut att kunna nås. Tillväxten innebär att investeringsbehovet är fortsatt stort under de närmsta åren och kommer att kräva ordning och reda i ekonomin för att se till att lånebehovet blir så lågt som möjligt. Dock är kommunens ekonomi stark även om vi ser en avmattning av den rekordstarka tillväxten globalt och nationellt, vilket naturligtvis kommer att påverka oss i Ulricehamns kommun.

Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens ordförande om året som gått. (pdf)

Mål för god ekonomisk hushållning 2018. 

Kommunens kvalitet i korthet (pdf)

Så används dina skattepengar

Så här fördelas 100 kronor i kommunen

Illustration så fördelas pengarna 2017_

Äldreomsorg – 23,21 kronor
Grundskola – 22,60 kronor
Förskola – 14,20 kronor
Funktionsnedsättning – 12,92 kronor
Gymnasieskola – 9,52 kronor
Infrastruktur, skydd m.m. – 5,89 kronor
Kultur och fritid – 4,63 kronor
Individ- och familjeomsorg – 4,42kronor
Övrigt – 2,61 kronor

Var kommer Ulricehamns kommuns pengar ifrån?

Kommunens intäkter kommer framförallt från skatt.

61 procent av intäkterna kommer från kommunalskatten. Statsbidragen står för 20 procent av intäkterna och 19 procent kommer från avgifter, bidrag, hyror med mera.

Jämför Ulricehamn och Sjuhärad

Nedan är ett urval av jämförelser 2016. Se fler jämförelser i vår årsredovisning.

Skattesats 2017 (procent)

Tranemo: 21,50
Ulricehamn: 21,05
Vårgårda: 21,21
Mark: 21,21
Borås: 21,31
Bollebygd: 21,59
Herrljunga: 21,94
Svenljunga: 21,90

Riksgenomsnitt 20,75

Källa: SCB

Skattekraft 2017 (procent av riksgenomsnitt)

Bollebygd: 101
Borås: 94
Ulricehamn: 92
Tranemo: 91
Mark: 91
Vårgårda: 90
Herrljunga: 90
Svenljunga: 86

Källa: SCB

Arbetslöshet, december 2017 (procent)

Bollebygd: 2,2
Mark: 2,7
Vårgårda: 2,3
Herrljunga: 2,4
Ulricehamn: 3,2
Tranemo: 2,7
Svenljunga: 2,7
Borås: 4,4

Riksgenomsnitt: 4,1

Källa: AMS

Svenskt Näringslivs kommunranking 2017

Vårgårda: 10
Herrljunga: 27
Ulricehamn: 100
Tranemo: 142
Borås: 118
Bollebygd: 173
Mark: 225
Svenljunga: 235

Källa: Svenskt Näringsliv

Tidigare årsredovisningar

Ulricehamns kommuns årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagens resultat finns med i årsredovisningen.

Årsredovisning  2017

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)
årsredovisningen som film

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Fortsatt tillväxt

Tillväxten i Ulricehamns kommun fortsätter under 2018 dock med en viss avmattning efter några år med rekordsiffror. Det har inte varit någon överraskning då flera stora detaljplaner kommer att bli färdiga först under 2019-2020 Målet om 25000 invånare 2020 som antogs i budgeten 2007 ser ut att kunna nås. Tillväxten innebär att investeringsbehovet är fortsatt stort under de närmsta åren och kommer att kräva ordning och reda i ekonomin för att se till att lånebehovet blir så lågt som möjligt. Dock är kommunens ekonomi stark även om vi ser en avmattning av den rekordstarka tillväxten globalt och nationellt, vilket naturligtvis kommer att påverka oss i Ulricehamns kommun.

Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens ordförande om året som gått. (pdf)

Mål för god ekonomisk hushållning 2018. 

Kommunens kvalitet i korthet (pdf)


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 14 april 2020 av Lea Greim