Ekonomi och budget

Bild på svenska sedlar i olika valörer

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar information om budget, uppföljningar och kommunens resultat för 2020.

Resultat 2020

Pandemin påverkar och utmanar men stora delar av verksamheten har genomförts som planerat

2020 har varit ett verksamhetsår som inte går att jämföra med något annat. Coronapandemin har påverkat, och påverkar fortfarande, både vardagen och all den verksamhet som bedrivs, både offentlig och privat. Det ekonomiska resultatet är stabilt, men resultatet påverkas av riktade statsbidrag på grund av covid-19. Trots stora utmaningar har tjänster och service till kommunens invånare kunnat levereras och stora delar av de verksamhetsplaner som fastställdes innan pandemin har kunnat genomföras.

Årsredovisning 2020, Ulricehamns kommun (pdf) Lyssna

Tidigare årsredovisningar

Ulricehamns kommuns årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagens resultat finns med i årsredovisningen.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning  2017

Pandemin påverkar och utmanar men stora delar av verksamheten har genomförts som planerat

2020 har varit ett verksamhetsår som inte går att jämföra med något annat. Coronapandemin har påverkat, och påverkar fortfarande, både vardagen och all den verksamhet som bedrivs, både offentlig och privat. Det ekonomiska resultatet är stabilt, men resultatet påverkas av riktade statsbidrag på grund av covid-19. Trots stora utmaningar har tjänster och service till kommunens invånare kunnat levereras och stora delar av de verksamhetsplaner som fastställdes innan pandemin har kunnat genomföras.

Årsredovisning 2020, Ulricehamns kommun (pdf) Lyssna

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 9 december 2021 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?