Att vara anställd i kommunen

Ulricehamns kommun vill skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Detta får du som anställd i Ulricehamns kommun:

Livskvalitet

Ha kul-pengar

Utifrån ett hälsoperspektiv får varje arbetslag eller enhet en peng per anställd att genomföra trivselaktiviteter för.

Konstklubb

Konstklubben är öppen för alla kommunanställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun.

Semester

Som anställd har du 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och vid 50 år får du 32 semesterdagar.

Semesterdagstilläggsväxling

Som anställd har du möjlighet att växla din semesterdagstilläggsersättning mot extra lediga dagar.

Parkering

Parkering är gratis i hela Ulricehamns kommun.

Miljöbil/personalbil

För att medverka till en hållbar utveckling för miljön har Ulricehamns kommun satt upp som ett prioriterat mål att minska användningen av fossila bränslen. Som ett led i detta erbjuds kommunens tillsvidareanställda möjlighet att hyra en miljöbil som personalbil som sker genom ett bruttolöneavdrag.

Hälsa och utveckling

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag ges till alla anställda oavsett sysselsättningsgrad samt personal som är frånvarande på grund av sjukdom. Bidrag ges upp till 1000 kronor per anställd och år.

Ge blod på arbetstid

Tillsvidareanställda eller personal med visstidsanställning längre än sex månader, har möjlighet att ge blod på betald arbetstid. Ledighet upp till två timmar gäller i samband med besök på blodcentralen i Ulricehamn.

Gym- och badkort

Som anställd kan du få viss reducering av kostnaden för gym- och badkort på sim- och sporthallen.

Företagshälsovård och personalstöd

Ulricehamns kommun köper sin företagshälsovård av Avonova som du som medarbetare har möjlighet att ta del av.

Bruttolöneväxling till pension

Erbjudanden om bruttolöneväxling till pension på som mest 5 000kr/månad.

Trygghet

Försäkring

Du försäkrad genom kollektivavtal vid sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL). Ulricehamns kommun betalar in premier för avtalsförsäkringarna som kompletterar de ersättningar du får enligt lag till exempel från Försäkringskassan.

Förmånsbestämd ålderspension

För arbetstagare som under ett kalenderår tjänar mer än 7,5 IBB och vars pensionsunderlag vid beräkningstidpunkten överstiger 7,5 IBB, försäkrar Ulricehamns kommun en pensionsförmån i valt pensionsbolag.

Pension

Din anställning ger rätt till tjänstepension motsvarande 4,5 procent på årslönesumman. Vid arbetstagares bortgång betalas efterlevandepension ut till efterlevande, vilken är försäkrad av Ulricehamns kommun.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 juni 2016, senast ändrad den 10 maj 2024 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?