Marbäcks skola

Marbäcks skola har cirka 50 elever, i år från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även ett fritidshem. Marbäcks skola är en trygg plats där en öppen och positiv anda råder. Skolan rustar eleverna för framtiden.

Bilden visar del av Marbäcks skola som är en byggnad i rött tegel i två våningarMarbäcks skola

Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vår utemiljö präglas av stora grönytor med diverse små byggnader runt själva skolbyggnaden. Det finns platser för lek i form av lekstuga och olika timmerstugor, det finns även en grillstuga.

Vid skolan finns ett par gräsfotbollsplaner av olika storlek, träd att klättra i och klätterställning. Närmast skolan finns asfalterade ytor för bollekar och annat.

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd hålls cirka 6 gånger per läsår där elevrepresentanter från varje klass samverkar med rektor, representant från kost, lokalvård och vaktmästare.

Brukarråd hålls cirka 3 gånger per läsår där vårdnadshavare samverkar med rektor och personalrepresentant.

Fritidshem

Marbäcks fritidshem är öppet mellan 6:00-17:00. Längre tid vid behov.

Telefonnummer: 0321 – 59 59 55

Vi ger mycket tid till fri lek samtidigt som vi erbjuder olika aktiviteter.

På loven hittar vi på olika roliga saker.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 3 mars 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Ulricehamnsvägen 7
523 93 Marbäck

Hjälpte informationen på denna sida dig?