Vård- och omsorgsboende

I Ulricehamns kommun finns det fem vård- och omsorgsboenden. De är placerade i:

  • Ulricehamn
  • Gällstad
  • Dalum
  • Hökerum.

När du ansöker om en plats på ett vård- och omsorgsboende kommer dina behov och förmågor att utredas av en biståndshandläggare. Du kan bli beviljad en plats på ett boende, om ditt behov av vård och omsorg inte kan tillgodoses hemma på ett tryggt och säkert sätt, genom hemtjänst eller andra insatser.

För att du ska få plats på ett boende ska du ha behov av stöd under dygnets alla timmar utifrån:

  • Om du har en demensdiagnos eller annan kognitiv nedsättning som gör att du utsätter dig själv eller andra för fara.
  • Din känsla av trygghet i hemmet.
  • Behov av stöd i din personliga omvårdnad, så som hygien, toalettbesök och förflyttningar.

Ålder är inget enskilt skäl för att bli beviljad ett boende. Du kan inte heller bli beviljad boende om din bostad inte är anpassad efter dina behov, eller olämplig på annat sätt.

Du kan ansöka om plats på vård- om omsorgsboende genom att skicka in en ansökningsblankett till biståndshandläggare.

Ansökan om vård- och omsorgsboende

Fullmakt för ansökan om vård- och omsorgsboende

Vad insatser kostar

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?