Torghandel

Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter.

Stora torget i Ulricehamn.

Utomhusmiljön ska alltid hållas tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst. Om du vill använda Stora torget finns det vissa regler som måste följas.

Stora torget i Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel. För att boka torgplats, se information under fliken ”Bokning” längre ner på sidan.

Vid frågor om bokning:

Hannah Hansson
e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
telefon: 0321 – 59 50 49

Bokning av torgplats

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och mejla till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Blankett för ansökan om Torghandel

Vid frågor om bokning:

Hannah Hansson
e-post:
Telefon: 0321 – 59 50 49

Regler för torghandel

Här nedan hittar du fullständiga regler kring torghandel.

Lokala-ordningsföreskrifter-för-torghandel.pdf

 

Avgift för torghandel

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte.

Taxebilaga-2021

För exempel hur torghandelstaxan används, se exempel på torghandelstaxa.pdf

Information in English

Regulations for market trading pdf

Application for market stall

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och mejla till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Blankett för ansökan om Torghandel

Vid frågor om bokning:

Hannah Hansson
e-post:
Telefon: 0321 – 59 50 49

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 september 2019, senast ändrad den 7 juli 2021 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?