Barn och unga som mår dåligt

Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Verksamheter med stöd för barn och unga

Om du är ung och har behov av att prata med en vuxen

Prata med fältsekreteraren om du:

  • Behöver stöd och motivation
  • Vill få kontakt med andra myndigheter, t.ex. polis
  • Har problem hemma eller med vänner
  • Har funderingar om alkohol och droger
  • Prata om sociala relationer.

Kontakten med fältsekreteraren är helt frivillig och bygger på respekt och förtroende. Fokus är dina egna behov och på att du ska hitta dina egna styrkor.

Du kan också vända dig till Familjelinjen eller Barn- och ungas mottagningstelefon.

Har du behov av akut hjälp?

Akut hjälp

Är du orolig för att ett barn eller tonåring i din närhet knarkar?

Sommaren 2022 skrev Ulricehamns kommun och polisen under på att sätta ungdomar och droger i fokus under året i ett så kallat medborgarlöfte.

En del i detta arbete har varit att ta fram filmer till vuxna som ska kunna hjälpa dem i sitt föräldraskap när det gäller tonåringar, unga vuxna och knark.

I den första filmen pratar folkhälsostrategen Felix Lekare om drogvaneundersökningen som gjordes under 2022.

Drogvaneundersökning, presentation av folkhälsostrategen

I den andra pratar polisen om hur du kan upptäcka att ditt barn knarkar.

Kommunpolis Erica Pettersson berättar om hur man kan se om ens barn knarkar

Den tredje filmen visar prylarna som kan skvallra om ett drogmissbruk.

Prylarna som skvallrar om drogmissbruk

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Information om stress hos UMO

Fakta och råd om stress hos 1177 Vårdguiden

Information om stress hos BRIS

Hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Alkohol, tobak, droger

Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. En drog är något som är giftigt. Den som använder det blir påverkad och man kan bli beroende av det. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger. Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver.

Fakta om alkohol och droger hos BRIS

Information om tobak, alkohol, droger hos UMO

Information om alkohol och droger, riskbruk och missbruk hos 1177 Vårdguiden

Information om missbruk av anabola androgena steroider hos 1177 Vårdguiden

Att ha anhöriga som missbrukar

Information om att bo med vuxen som missbrukar hos UMO

Hjälp och stöd från kommunen

Familj, barn och unga

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Problem i skolan och skolfrånvaro

En stor del av livet handlar om att gå i skolan. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Tips för att trivas i skolan hos UMO

Föräldrars roll

Om ditt barn ofta är borta från skolan påverkar det barnets utveckling och de framtida möjligheterna på ett negativt sätt. Skolfrånvaro kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet till att vara mobbad och känna oro.

Information om problem i skolan och skolfrånvaro hos 1177 Vårdguiden

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Man kan behöva få hjälp tidigt med att öva sina läs- och skrivförmågor. Man kan minska besvären av dyslexi genom att öva sig att läsa och skriva tillräckligt snabbt.

Information om dyslexi hos 1177 Vårdguiden

Svenska dyslexiföreningen

Dyslexiförbundet

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Du som har funktionsnedsättning kan få stöd av kommunen.

Stöd från kommunen för dig med funktionsnedsättning

Information om att funka olika hos UMO

Information om funktionsnedsättning hos 1177 Vårdguiden

Mobbning och kränkande behandling

När du upprepade gånger blir illa behandlad av människor runt omkring dig kallas det mobbning. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker på nätet.

Information om mobbning hos UMO

Information om att bli illa behandlad på nätet hos UMO

Kränkning och diskriminering

Kränkande behandling kan vara att en elev kränker en annan elev, eller att skolpersonal kränker en elev. Skolan är skyldig att ingripa om en elev utsätts för kränkande behandling och ska också arbeta förebyggande för att förhindra att det sker. Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad på grund av egenskaper som du inte kan påverka, till exempel kön, ursprung eller sexuell läggning.

Information om diskriminering hos UMO

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmälda till barn- och elevombudet, BEO, och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Information om barn- och elevombudet hos Skolinspektionen

Diskrimineringsombudsmannen

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Det finns hjälp att få för den som har blivit utsatt.

Information om våldtäkt och andra sexuella övergrepp hos UMO

Information om vad sexuella övergrepp är hos 1177 Vårdguiden

Hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Våld i nära relationer

Våld och övergrepp

Våld i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem och de som ska ta hand om dig får inte hota dig, kalla dig värdelös, slå dig eller tvinga dig till sexuella handlingar. Det är alltid den som utsätter någon som har ansvaret för att det sker.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara om man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, om någon i familjen tar ens pengar eller om man inte får omtanke och kärlek. Vuxna måste helt enkelt ta hand om sina barn på ett bra sätt.

Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Information om våld från vuxna i familjen hos UMO

Våld i relationer

En relation där någon får en att må dåligt är inte bra. Då kan man behöva hjälp för att reda ut det som inte funkar.

Information om att våld inte är ett tecken på kärlek hos UMO

Unga relationer

Storasyster

Kärleken är fri hos Rädda barnen

Killar.se

Tjejjour

Hjälp från kommunen

Våld i nära relationer

Verksamheter med stöd för barn och unga

Ilska och utbrott

Barn som utmanar sin omgivning till exempel med ilska och trots betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva. Det är dock viktigt att förstå mekanismerna bakom. Ibland kan vuxnas bemötande skapa negativa spiraler och förstärka beteendet. Läs mer om barn som utmanar på socialstyrelsens webbplats.

Information om barn som utmanar hos Socialstyrelsen (pdf)

Information om barn som lätt får utbrott hos 1177 Vårdguiden

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Har du det jobbigt hemma?

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

BRIS – Barnens rätt i samhället

Information om brister i föräldraskapet hos BRIS

Bris vuxentelefon om barn: 077-150 50 50

Barnens hjälplinje: 116 111

Föreningen Maskrosbarn

Hjälp från kommunen

Föräldrastöd

Familjecentralen

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

I Ulricehamns kommun erbjuder vi gruppverksamhet till barn och unga mellan 7 och 13 år som har föräldrar som skiljer sig, eller har skilt sig.

Skilda världar 2022 (pdf)

Information om skilda föräldrar hos UMO

Information om skilsmässsa hos BRIS

Information om skilsmässa hos Sveriges domstolar

Information om skilsmässa eller separation i en barnfamilj hos 1177 Vårdguiden

Mer hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Dödsfall

Att förlora någon som står en nära är en svår del av livet. Man kan känna sorg, oro över vad som kommer att hända och fundera på döden. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare.

Information om sorg hos UMO

Frågor och svar om att tänka på döden hos UMO

Information om dödsfall hos 1177 Vårdguiden

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Information om att vara i kris hos UMO

Verksamheter med stöd för barn och unga

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar till mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Information om barnfattigdom hos Rädda barnen

Information om ekonomiskt stöd hos 1177 Vårdguiden

Hjälp från kommunen

Ekonomi och försörjningsstöd

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar, till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Även om det bara är en person som begår brottet påverkas ofta hela familjen på olika sätt. Ibland kan det vara svårt att bryta ett kriminellt beteende, även om man vill. Men det finns stöd för att man ska kunna hitta vägar tillbaka.

Fakta om brott för ungdomar hos Brå

Information om kriminalitet hos 1177 Vårdguiden

Hjälp från kommunen

Medling

Syftet med medling är att ge möjlighet för unga gärningsmän och brottsoffer att träffas för att samtala om det som inträffat. Samtalet sker tillsammans med en opartisk person – en så kallad medlare. Barn- och ungdomsgruppen arbetar med medling där gärningsmän upp till 20 år är inblandade, även icke straffmyndiga ungdomar under 15 år kan delta i medling.

Trappansamtal

Trappan är en arbetsmodell för krisbearbetning för barn som bevittnat eller upplevt våld i hemmet. För mer information kontakta någon av familjebehandlarna i kommunen.

Familjebehandlare

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kärleken är fri

Kärleken är fri är en chatt för barn och unga mellan 12-25 år som behöver stöd eller hjälp och har frågor om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap. Vi har tystnadslöfte, du som chattar är anonym och det kostar inget att chatta med oss.

Kärleken är fri hos Rädda Barnen

Dagtid: tisdag-torsdag kl. 13.00-15.00
Kvällstid: söndag-torsdag kl. 19.00-21.00
Mejl för dig som söker stöd eller vill prata med oss: stodchatt@rb.se

Hedersförtryck

Terrafem

Unga relationer

 

https://ulricehamn.se/stodochomsorg/hjalp-till-familj-barn-och-ungdomar/verksamheter-med-stod-for-barn-och-unga/

Psykisk ohälsa

Föreningen för psykisk hälsa. Ger hjälp via sin hemsida per telefon eller chatt-funktion, för vuxna, unga och barn.

Mind -psykisk hälsa

Digital ungdomsmottagning – UMO

Anhöriga barn och unga

Att leva med en förälder eller ett syskon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan ibland kännas jobbigt eller annorlunda. Det är viktigt att barn och ungdomar känner sig sedda, delaktiga och får uppmärksamhet för sin egen skull.

Anhörigstöd

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Information om stress hos UMO

Fakta och råd om stress hos 1177 Vårdguiden

Information om stress hos BRIS

Hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 12 juni 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?