För dig med funktionsnedsättning

Du ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Ulricehamns kommun hjälper dig med rätt stöd utifrån dina behov.  Våra insatser regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)

Vill du komma i direkt kontakt med en LSS-handläggare, ring växeln 0321-59 50 00.

Ansök om stöd

Ansökan om stöd enligt LSS
Ansökan om stöd enligt SoL

Detta stöd erbjuder kommunen

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Klagomål och synpunkter

Upplever du att du blivit felbehandlad? Har du allmänna synpunkter och förbättringsförslag på vård och omsorg i Ulricehamn? Välkommen att höra av dig!

Lämna synpunkter och klagomål

Välkommen att också kontakta våra handläggare och enhetschefer. Du hittar alla uppgifter under rubriken kontakt på denna sida. All vår verksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om dig inte får lämnas ut utan ditt samtycke.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 20 februari 2024 av Lena Frimansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?