Om- och tillbyggnad av Ryttershovs demenscentrum

Kommunen bygger nytt och bygger om Ryttershov till ett centrum för äldre med kognitiv sjukdom. Projektet är uppdelat i tre huvuddelar som gör det möjligt för de boende att bo kvar under byggtiden.

Tidplan och projektstatus

Projektering pågår med upphandling av entreprenör under början av 2024. Projektet är uppdelat i tre etapper med preliminär start 2024 och klart under 2029.

Kort fakta

  • Adress: Ryttershovsgatan 2, Ulricehamn
  • Omfattning: Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av nio nya avdelningar och administrativa lokaler i en ny byggnad. Totalt cirka 10 600 m2 om, totalt 85 lägenheter, inklusive fyra parlägenheter.
  • Kostnad: Ej fastställt.

 

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2021, senast ändrad den 22 maj 2024 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?