Barn i föräldrars fokus – föräldrautbildning

Utbildningen sätter fokus på hur barn påverkas av att ha separerade föräldrar som befinner sig i oenighet/konflikt kring hur de ska göra bäst för sina barn. Förutom att inge hopp, synliggör vi under utbildningen barnets behov och situation. Du får fundera över vad du som förälder kan göra för att underlätta för barnet utifrån den verklighet det befinner sig i.

Vi träffas tre gånger där teoretiska kunskaper varvas med gruppdiskussioner.
Föräldrar till samma barn deltar inte i samma grupp, utan går i skilda grupper.
Vi som leder grupperna har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte pratar
med någon annan om det som sägs i gruppen (undantaget är om oro finns som
innefattas av anmälningsplikt).

För mer information om nästa utbildningstillfälle:

Annelie Håkansson, familjerättssekreterare, telefon: 0321-59 56 72

Johannes Gustavsson, familjebehandlare, telefon: 0321-59 56 95

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 11 mars 2022, senast ändrad den 29 mars 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?