Uteservering

Du behöver ha tillstånd för att ha uteservering vid din verksamhet.

Uteserveringar är främst tänkt att användas sommartid mellan 1 april och 30 september. Gatorna i Ulricehamns innerstad är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla och vara anpassade främst för de som går, men också för att transportfordon ska kunna komma fram.

Ansökan om tillstånd för uteservering

 • Var ute i god tid med din ansökan
 • Ansök om tillstånd för uteservering hos Polisen (tillstånd enligt ordningslagen för att använda offentlig plats)
 • Polisen kontaktar kommunen
 • Kommunen bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (pdf) där hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö och framkomlighet tas.
 • Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges.
 • Om kommunen avböjer ansökan får polisen inte lämna tillstånd.

Golv på uteserveringen kräver bygglov

Ta kontakt med byggenheten och berätta om dina planer före du gör en ansökan.
Kontakt till Om uteserveringen ska ha ett golv krävs även ett bygglov.  Ta gärna kontakt med byggenheten före du ansöker om du känner dig tveksam.

Avgift för markupplåtelse

Kommunen tar ut avgift för markupplåtelse.

Taxor och avgifter

Placering och storlek

Uteserveringen ska alltid placeras utmed lokalens fasad och max vara lika lång som byggnaden.

Staket och inhägnad

 • Hur uteserveringen behöver avgränsas beror på platsens förutsättningar och avgörs från fall till fall.
 • En uteservering ska normalt vara inhägnad på alla sidor och bara ha en ingång. Ingången måste vara minst 90 cm bred.
 • Staketet ska vara säkert och funktionellt och 80-100 cm högt. Det bör vara av smide eller liknande.
 • För en mindre uteservering utmed fasad kan det vara tillräckligt med staket endast på gavlarna.

Möblering och tillgänglighet

 • Möbleringen ska vara luftig och flexibel.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla. Den ska vara möblerad så att den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Hänsyn måste tas till rör och ledningar under mark som måste vara åtkomliga.

Servering av alkohol

Om verksamheten har befintligt serveringstillstånd måste det också omfatta uteserveringen. Om inte så ansök om ändring av tillstånd.

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker (pdf)

Uteserveringen måste vara inhägnad på alla sidor.

Tak/markis

 • Taket ska i utseende passa till fasaden.
 • Taket ska vara en markis som ska kunna fällas in och ut.
 • Markisen får inte vara lägre än 2,3 meter.
 • En servering får max ha en typ av markis.
 • Markisen ska vara hel och funktionell.

Skyltning

 • All skyltning ska rymmas inom området för uteserveringen.
 • Restaurangen eller caféets namn får skyltas på staketet och markisen, men inte dominera.
 • Varumärkesnamn får inte förekomma. Skyltning av varumärken kräver bygglov för skyltning.

Uteserveringen ska alltid placeras utmed lokalens fasad och max vara lika lång som byggnaden.

Publicerat av Elin Ohlsson den 25 april 2017, senast ändrad den 18 januari 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?