Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Genom de egenskaperna som bekämpningsmedlen har så kan de också orsaka skada på hälsan och miljön. Därför är det viktigt att de är godkända och att de används på rätt sätt. De omfattas därför av speciella bestämmelser.

Lantbruksarbete med maskin

Det finns två olika typer av bekämpningsmedel, växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Även produkter som har en funktion att bekämpa all växtlighet såsom t.ex. Roundup och ogräsättika är växtskyddsmedel och omfattas av reglerna. Läs mer om krav på information och anmälan vid spridning av växtskyddsmedel.

Biocidprodukter

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns olika typer av biocidprodukter exempelvis desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgift, myrmedel och båtbottenfärger. Den som använder biocidprodukt bör begränsa användningen till det som är absolut nödvändigt och i första hand se över möjligheten att förebygga och använda icke kemiska bekämpningsmetoder. Läs mer om krav på information och anmälan vid spridning av biocidprodukter.

Myndigheters ansvar

Läs mer om vilka myndigheter som ansvarar för vad inom bekämpningsmedelsområdet.

Godkända bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas.
Om man har gamla medel hemma är detta särskilt viktigt att hålla koll på att medlet får användas. Hos Kemikalieinspektionen finns bekämpningsmedelsregister där man kan göra sökningar på olika medel för att se om de är godkända, användningsområde och villkor för medlet med mera.

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 14 september 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?