Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna på grundskolan ansvarar bland annat för information kring gymnasievalet och praktisk arbetslivsorientering.

Studie- och yrkesvägledarna håller individuella samtal om framtiden och gymnasievalet med alla elever i årskurs nio.

Du kan också läsa mer om gymnasievalet hos Skolverket.

Gymnasievalet

Eleverna i högstadiet har två veckors praktisk arbetslivsorientering (prao) under sin högstadietid. I årskurs åtta har eleverna en veckas prao på vårterminen och i årskurs nio har eleverna en vecka på höstterminen. Syftet med prao är att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval.

Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare om ni har frågor om om gymnasiet, eftergymnasiala utbildningar, yrken och praktisk arbetslivsorientering.

Publicerat av Anders Rosenberg den 8 november 2023, senast ändrad den 22 november 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?