Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Det enda sättet att hålla elden och brandfaran borta är att kontinuerligt rengöra i skorstenen. Ju tidigare fel och brister upptäcks hos en anläggning eller eldstad desto mer minimeras risken för brand.

Områden som kontrolleras vid brandskyddskontroll

 • Sotbildning och beläggningar
 • Eventuella skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel
 • Takskyddsanordningar
 • Närliggande brännbart material

Vad som kontrolleras

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har listat följande som ska kontrolleras:

 • Värme-, varmvatten, varmlufts- och ångpannor
 • Eldade köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler från restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen

Vem som ska sota och utföra brandskyddskontroll

Kommunens energirådgivare eller sotaren i din kommun lämnar gärna råd i frågor om bränsleekonomi och val av olika produkttyper. Den som utför sotning och brandskyddskontroll upphandlas kontinuerligt. Just nu utför Gösab detta i vår kommun.

Gösab Sotning AB

Sotning på egen fastighet

Du som fastighetsägare kan själv utföra eller låta någon annan utföra sotning på egna fastigheten om Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, medger detta. Detta enligt 3 kap 4 §, Lagen om skydd mot olyckor.

Information om sotning av egen fastighet hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten ansvarar för kommunens brandskydds- och sotningsfrågor. Vi är medlemmar i Södra Älvborgs Räddningstjänstförbund.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?