Planerade gatuarbeten

Under 2023 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun.

Det är Ulricehamns Energi AB och externa entreprenörer som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Storgatan

Ulricehamn

Under vecka 18 startar Terranor arbetet med justeringsarbeten inför stenbeläggning.

Information om ombyggnation av Storgatan

Ombyggnation av gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan

Ulricehamn

Kommunen tillsammans med Ulricehamns Energi AB bygger om gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan. Ombyggnationen syftar till att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter.

Ombyggnationen är nu klar på Östra sidan och endast liten sträcka med asfaltering återstår.
Belysningsstolpar kommer sätta upp efter semestern.

Vägen mellan Grodparken och Bogesundsgatan är nu avstängd, detta för att ombyggnation och vidare arbete från Sparbanken och mot Rådhuset på Västra sidan

Information om ombyggnationen av gång- och cykelbanan utmed Bogesundsgatan

Bostadsområde Bergsäter

Ulricehamn

Ett av kommunens större projekt är nu färdigställt och kommer att öppnas upp för allmänheten under 2023.

I den västra delen av planområdet är det förberett ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.

Är du nyfiken på hur området ser ut?

Titta på filmen gjord av Ulricehamns energi:

Informationsfilm om exploateringsområdet Bergsäter på Youtube

Sturegatan 6

Ulricehamn

På grund av byggnationen på Krämaren, Sturegatan 6, så kommer Sturegatan vara avstängd norr om korsningen med Norra Kullagatan fram till sommaren 2024.
Norra Kullagatan kommer vara öppen för trafik men det kommer vara begränsad möjlighet till parkering.”

 

Nitta Väpnarevägen

Nitta

Fem stycken nya villatomter är planerade.
Färdigställande och asfaltering pågår.

Arbetet beräknas vara klart under sommaren.

Byggnation Linden/Lindängsvägen

Ulricehamn

Gångbanan på östra sidan av Lindängsvägen, kommer vara avstängd fram till Prästgårdsgatan.
Avstängningen gäller fram till juni 2023.

Frågor?

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Utbyggnad gång- och cykelväg Rånnaväg

Rånnaväg

I Rånnaväg bygger Ulricehamns kommun tillsammans med Trafikverket en gång- och cykelväg utmed Stora vägen och Norra vägen, från Haglunds industri till idrottsplatsen.

Terranor kommer att färdigställa hela sträckan med start 16 maj. Arbetet beräknas vara klart till september 2023.

 

 

Upprustning murar och ny gång- och cykelväg Grönahögsvägen

Ulricehamn

Från Tre Rosors väg vid Grönahögsvägen och ner till Stenbockskolan via Sanatorievägen kommer Ulricehamns Kommun under 2023 att rusta upp befintliga stödmurar.

I samband med att murarna görs om och rustas upp kommer även den befintliga gångbanan att göras om till gång och  cykelväg. Detta genomförs för att skapa tryggare och säkrare miljö för både gående och cyklister.

Första delen innebär ombyggnad av korsningen vid Sanatorievägen och Stenbocksgatan. Arbetet påbörjas under våren 2023 för att vara färdigställt till skolstarten i augusti 2023.

Därefter fortsätter arbetet med att bygga ut gång- och cykelväg mot Grönahögsvägen.

Arbetet med stödmurar och utbyggnad av gång- och cykelvägen från rondellen vid Tre Rosors väg och utmed Grönahögsvägen kommer påbörjas efter semestern 2023.

Projektet beräknas pågå till hösten 2023.

Gatuavstängning Norra Kullagatan

Ulricehamn

Från och med den 13 januari fram till den 14 april kommer Sturegatan vara avstängd.
Avstängningen gäller mellan Sturegatan nummer fem och Norra Kullagatan.  Även den den västra delen av Norra Kullagatan kommer vara avstängd på grund av byggetablering.

Avstängningen gäller även gångtrafiken.

 

 

 

 

Hestervägen-Skansörvägen

Ulricehamns Energi kommer att utföra VA-arbeten i korsningen mellan Hestervägen och Skansörvägen.

Arbetet beräknas pågå mellan 10 maj 2023 – 26 maj 2023.
Under denna period kommer det vara avstängt för trafik under vissa tider.

Beläggningsarbeten

Under vecka 24 pågår förarbeten på följande platser i Ulricehamn.
Beläggning utförs vecka 25.

Marbäcksvägen, från Fridhemsgatan och söderut

Sparbanksrondellen och delar av Jönköpingsvägen.

Idrottsgatan

Ulricehamn

Under vecka 18 startar Terranor arbetet med justeringsarbeten inför stenbeläggning.

Information om ombyggnation av Storgatan

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 1 juni 2023 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?