Planerade gatuarbeten

Under 2023 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun.

Det är Ulricehamns Energi AB och externa entreprenörer som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Storgatan

Ulricehamn

På länken finner du aktuell information om Storgatan.

Information om ombyggnation av Storgatan

Ombyggnation av gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan

Ulricehamn

Kommunen tillsammans med Ulricehamns Energi AB bygger om gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan. Ombyggnationen syftar till att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter.

Aktuellt:
Markbeläggningen på befintlig GC tas bort, ny belysningskabel förläggs och ytan justeras till förmån för ny beläggning. Successivt kommer även de gamla belysningsstolparna tas bort och nya sättas på plats.
Allt eftersom arbetet fortskrider framåt kommer de nya belysningsstolparna installeras och sättas i bruk.

Information om ombyggnationen av gång- och cykelbanan utmed Bogesundsgatan

Kartbild över ombyggnad av Grönahögsvägen

 

Bostadsområde Bergsäter

Ulricehamn

Ett av kommunens större projekt är nu färdigställt och kommer att öppnas upp för allmänheten under 2023.

I den västra delen av planområdet är det förberett ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.

Är du nyfiken på hur området ser ut?

Titta på filmen gjord av Ulricehamns energi:

Informationsfilm om exploateringsområdet Bergsäter på Youtube

Utbyggnad gång- och cykelväg Rånnaväg

Rånnaväg

I Rånnaväg bygger Ulricehamns kommun tillsammans med Trafikverket en gång- och cykelväg utmed Stora vägen och Norra vägen, från Haglunds industri till idrottsplatsen.

Terranor kommer att färdigställa hela sträckan med start 16 maj. Arbetet beräknas vara klart till november 2023.

 

 

Sturegatan 6

Ulricehamn

På grund av byggnationen på Krämaren, Sturegatan 6, så kommer Sturegatan vara avstängd norr om korsningen med Norra Kullagatan fram till sommaren 2024.
Norra Kullagatan kommer vara öppen för trafik men det kommer vara begränsad möjlighet till parkering.”

 

Upprustning murar och ny gång- och cykelväg Grönahögsvägen

Ulricehamn

Från Tre Rosors väg vid Grönahögsvägen och ner till Stenbockskolan via Sanatorievägen kommer Ulricehamns Kommun under 2023 att rusta upp befintliga stödmurar.
I samband med att murarna görs om och rustas upp kommer även den befintliga gångbanan att göras om till gång- och cykelväg. Detta genomförs för att skapa tryggare och säkrare miljö för både gående och cyklister.

Aktuellt:

Arbetet fortskrider på Grönahögsvägen men byte av murar och uppbyggnad av ny gång- & cykelväg. Den gamla asfalten har tagits bort och ersatts med ny som justerats för att anpassas i samband med utbyggnaden av gång- & cykelvägen.
Arbetet beräknas pågå under hela Hösten 2023 och delar av vinter/vår 2024

 

Kartbild över ombyggnad av Grönahögsvägen

 

 

Ulricehamn

På länken finner du aktuell information om Storgatan.

Information om ombyggnation av Storgatan

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 8 november 2023 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?