Planerade gatuarbeten

Under 2020 drar ett antal gatuarbeten av lite större karaktär igång i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför de planerade arbetena. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

vägskylt som betyder gatuarbete

Asfaltering i Ulricehamn hösten 2020

I takt med att kommunens vägar slits så krävs underhåll. Vägar med mycket belastning kräver mer underhåll än andra. En del av underhållet innefattar renovering i form av ny beläggning med asfalt. Under hösten 2020 kommer Ulricehamns Energi att utföra flera beläggningar i Ulricehamns centralort.

Vid vissa arbeten kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi tackar för visad hänsyn.

Under hösten planerar vi att utföra beläggningsarbeten på följande gator: 

Rånnaväg, Villavägen
Ulricehamn:
Fahlmansgatan
GC-väg Hestersvägen
Norra Skolgatan
Karlslundsgatan
Fiskaregatan
Boråsvägen

Grönahögsvägen/Parkgatan

Under vecka 38 och  vecka 39 kommer Grönahögsvägen/Parkgatan att fräsas och beläggas.
Framkomligheten kan komma att påverkas. Trafikvakt kommer att finnas på plats med anvisningar.

Sturegatan

 

I samband med bostadsbyggnationen på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan, med start 2020-08-03. Gatan kommer att vara avstängd under ett drygt år.
Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan kommer att vara avstängd och gående kommer hänvisas via gångvägen i Stureparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kommer inte kunna nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Vid frågor,
Kontakta Mats Kindlund
Gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Tillfällig avstängning av Banvallen

I samarbete med Ulricehamns kommun avser Ulricehamns Energi att utföra VA- och gatuarbeten på Ekholmsliden, med planerad start vecka 34. Under arbetets gång kommer banvallen att behöva nyttjas för transporter till och från arbetsplatsen. Därav kommer gång- och cykelbanan tillfälligt att hållas avstängd måndag – fredag under ca 2 månader, från det att arbetet påbörjas. Avstängningen berör sträckan från Fahlmansgatan och ca 1 km söderut, där gångbanan längs Marbäcksvägen åter ansluter mot banvallen.

Den gröna markeringen på kartan nedan visar tillfällig omdirigering under den tid då gång- och cykelbanan är avstängd.

Reparation av bryggor

Under perioden 14/9- 30/10 kommer det att pågå reparationer av bryggorna.
Gäller från Järnvägsbron förbi Fiskestugan utmed Ågatan.

Gång- och cykelväg Gällstad

Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Trikågatan och Boarpsvägen.
Start 16/9 och beräknas pågå fram till 2/10.

I takt med att kommunens vägar slits så krävs underhåll. Vägar med mycket belastning kräver mer underhåll än andra. En del av underhållet innefattar renovering i form av ny beläggning med asfalt. Under hösten 2020 kommer Ulricehamns Energi att utföra flera beläggningar i Ulricehamns centralort.

Vid vissa arbeten kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi tackar för visad hänsyn.

Under hösten planerar vi att utföra beläggningsarbeten på följande gator: 

Rånnaväg, Villavägen
Ulricehamn:
Fahlmansgatan
GC-väg Hestersvägen
Norra Skolgatan
Karlslundsgatan
Fiskaregatan
Boråsvägen


Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 15 september 2020 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?