Planerade gatuarbeten

Under 2022 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB och externa entreprenörer som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Bild på vägskylt som betyder gatuarbete

 

Nytt bostadsområde Bergsäter

Ett av kommunens större projekt kommande år, är förberedelser för byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen.

Informationsfilm om exploateringsområdet Bergsäter på Youtube

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Rosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.

I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.

Under hösten kommer en del sprängningsarbeten att göras för att färdigställa gatunätet/parkområdet. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Sturegatan

I samband med att bostäder byggs på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan från augusti 2020. Gatan kommer att vara avstängd fram till våren 2022.

Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan är avstängd och gående hänvisas via gångvägen i Stureparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kan inte nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Frågor?

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Byggnation Linden/Lindängsvägen

I samband med att bostadsbyggnationen på fastigheten Linden påbörjas vecka 20, 2021, så kommer möjligheten att parkera utmed Lindängsvägens södra att begränsas. Parkering kommer istället kunna ske utmed Prästgårdsgatan.

Gångbanan på norra sidan av Jönköpingsvägen kommer stängas av mellan Nygatan och Bogesundsgatan och gående kommer istället hänvisas till andra sidan. Likadant gäller för gångbanan på östra sidan av Lindängsvägen, den kommer vara avstängd fram till Prästgårdsgatan.

Arbetet beräknas pågå under ca 1,5 år.

Frågor?

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Södra Kullagatan

Gångbanan och parkeringen utanför Restaurang Mings Palace kommer vara avstängt på grund av byggetablering fram till juli. Gående hänvisas genom Grodparken.

Brunnvägen

Trafikverket reparerar bron över väg 1704(g:a väg 40) mellan 29/3-26/8. Trafiken kommer styras med ljussignaler förbi arbetsplatsen. Under perioden 29/3-10/6 kommer infarten till Fornbyvägen vara stängd och omledning av trafiken kommer ske via Snipeliden – Reflevägen. Gångtrafik kommer kunna passera under hela perioden.

Alängsgatan

Ulricehamns kommun bygger om Alängsgatan för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Byggstart vecka 17. Arbetet beräknas pågå fram till vecka 42. Från och med slutet av augusti är Alängsgatan stängd för genomfartstrafik fram till färdigställande.

Översiktsbild, Alängsgatan (pdf)

Vegagatan Vegby

Under våren 2022 har UEAB påbörjat sanering av VA-ledningar. När arbetet är färdigställt kommer gatan att få ny beläggning med mera. Beläggningsarbetet utförs i Ulricehamns kommuns regi. Arbetet beräknas vara färdigställt under hösten 2022.

Beläggningar

Gällstad

Skolgatan-Langes väg, Gc-bana.
Skolgatan, Kullagatan och en del av Biblioteksgatan, pågår förarbeten, beläggning sker under våren.

Ulricehamn

Del av Tre rosors väg , fräsning och beläggning vecka under vecka 21.
Grönahögsrondellen, fräsning och beläggning under vecka 20 och 21.
46:an, Hössnamotet-Lidl, fräsning och beläggning ( klar) under vecka 20 och 21.
Del av Strandgatan och del av Jönköpingsvägen fräsning och läggning vecka 25-26.

Utbyggnad gång- och cykelvägar utmed statliga vägar

Vegby

I Vegby planerar Ulricehamns kommun att bygga en gång- och cykelbana från Sjöbovägen till Sveaborgsvägen.
En extern entreprenör kommer utföra arbetet. Arbetet beräknas att påbörjas i slutet av april.
Målet med utbyggnaden är att öka trafiksäkerheten genom samhället.

Rånnaväg

I Rånnaväg planerar Ulricehamns kommun tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg utmed Stora vägen och Norra vägen. Planerad byggstart är efter sommaren.
Målet med utbyggnaden är att öka trafiksäkerheten genom samhället.

Gång-och cykelväg utmed Grönahögsvägen

Mellan 9 maj till 20 maj kommer gång- och cykelvägen utmed Grönahögsvägen (mot Pinebo) vara avstängd då Ulricehamns energi utför el och fiberarbeten på sträckan. Gång- och cykeltrafiken kommer under tiden hänvisas via Lugnås. Biltrafiken kommer även stundtals att vara begränsad till ett körfält på kortare sträckor.

Ett av kommunens större projekt kommande år, är förberedelser för byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen.

Informationsfilm om exploateringsområdet Bergsäter på Youtube

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Rosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.

I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.

Under hösten kommer en del sprängningsarbeten att göras för att färdigställa gatunätet/parkområdet. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 13 maj 2022 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?