Planerade gatuarbeten

Under 2023 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB och externa entreprenörer som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Storgatan

UEAB har startat upp arbetet med att renovera ledningar under marken.  Detta är ett första steg av ombyggnad Etapp 1 av Storgatan.

Etapp 1 innebär sträckan mellan Järnvägstorget och Stora Torget.

Information om ombyggnation av Storgatan

Bostadsområde Bergsäter

Ett av kommunens större projekt är nu färdigställt och kommer att öppnas upp för allmänheten under 2023.

I den västra delen av planområdet är det förberett ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.

Är du nyfiken på hur området ser ut?

Titta på filmen gjord av Ulricehamns energi:

Informationsfilm om exploateringsområdet Bergsäter på Youtube

 

Sturegatan 6

I samband med rivningsarbeten på Sturegatan 6 kommer del av Sturegatan att stängas av.

Trafik tillåts endast i sydlig färdriktning förbi avstängningen. Snedparkeringarna på västra delen av Norra Kullagatan kommer även vara avstängda.
Nybyggnation kommer sedan pågå till sommaren 2024 och kommer medföra inskränkningar för trafiken på både Sturegatan och Norra Kullagatan.

Nitta Väpnarevägen

Den 19 december startar UEAB upp arbetet med att bygga ut Väpnarevägen i Nitta.
Fem styck nya villatomter är planerade.

Arbetet beräknas pågå under hela januari 2023.

 

 

Byggnation Linden/Lindängsvägen

Gångbanan på östra sidan av Lindängsvägen, kommer vara avstängd fram till Prästgårdsgatan.
Avstängningen gäller fram till juni 2023.

 

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Vegagatan Vegby

Under våren 2022 har UEAB påbörjat sanering av VA-ledningar. När arbetet är färdigställt kommer gatan att få ny beläggning med mera. Beläggningsarbetet utförs i Ulricehamns kommuns regi. Arbetet beräknas vara färdigställt under vår/sommar 2023.

Utbyggnad gång- och cykelväg Rånnaväg

Rånnaväg

I Rånnaväg bygger Ulricehamns kommun tillsammans med Trafikverket en gång- och cykelväg utmed Stora vägen och Norra vägen, från Haglunds industri till idrottsplatsen. Första delen – från Haglunds till Videvägen byggs i december 2022. Resterande delar byggs i februari och mars 2023.

Gatuavstängning Norra Kullagatan

Från och med den 13 januari fram till den 14 april kommer Sturegatan vara avstängd.
Avstängningen gäller mellan Sturegatan nummer fem och Norra Kullagatan.  Även den den västra delen av Norra Kullagatan kommer vara avstängd på grund av byggetablering.

Avstängningen gäller även gångtrafiken.

 

 

 

 

UEAB har startat upp arbetet med att renovera ledningar under marken.  Detta är ett första steg av ombyggnad Etapp 1 av Storgatan.

Etapp 1 innebär sträckan mellan Järnvägstorget och Stora Torget.

Information om ombyggnation av Storgatan

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 17 januari 2023 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?