Verksamhetsavfall

Du som driver verksamhet ansvarar för att avfallet tas omhand på rätt sätt och att du följer miljöbalkens hänsynsregler. Du kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och de tillstånd som behövs för transport och att hantera verksamhetsavfallet.

Kommunalt avfall, dvs hushållsliknande avfall från kök och personalutrymmen, är ett kommunalt ansvar. Bara kommunen eller kommunens entreprenör får ta hand om detta. För att boka hämtning av kommunalt avfall behöver du ett abonnemang hos kommunen.

Ska du transportera avfall yrkesmässigt behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Du ska också anmäla om du samlar in farligt avfall eller är handlare eller mäklare av avfall.

Tillstånd för transport och behandling av avfall hos Länsstyrelsen

Dispens från utsortering av avfall

Vid bygg och rivningsarbeten ska allt bygg- och rivningsavfall sorteras ut för korrekt omhändertagande. Tillsynsmyndigheten har bemyndigande att bevilja dispens från utsorteringen om särskilda skäl föreligger.

Dispens från utsortering av avfall (pdf)

Återvinningscentralen Övreskog

Tar inte emot farligt avfall från företag!

Farligt avfall

Nya regler från 1 augusti och 1 november 2020

En utökad anteckningsskyldighet började gälla redan den 1 augusti 2020 och berör alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Det är Naturvårdsverket som är ansvariga för det nationella avfallsregistret.

Mer information

Avfallsregistret hos Naturvårdsverket
Vanliga frågor och svar hos Naturvårdsverket
Avfallsrapportering hos Naturvårdsverket
Informationsmaterial hos Naturvårdsverket

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?