Verksamhetsavfall

Du som driver verksamhet ansvarar för att avfallet tas omhand på rätt sätt och att du följer miljöbalkens hänsynsregler. Du kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och de tillstånd som behövs för transport och att hantera verksamhetsavfallet.

Kommunalt avfall, dvs hushållsliknande avfall från kök och personalutrymmen, är ett kommunalt ansvar. Bara kommunen eller kommunens entreprenör får ta hand om detta. För att boka hämtning av kommunalt avfall behöver du ett abonnemang hos kommunen. Ansökan om abonnemang och övriga abonnemangsfrågor hanteras av Ulricehamns energi.

Ska du transportera avfall yrkesmässigt behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Du ska också anmäla om du samlar in farligt avfall eller är handlare eller mäklare av avfall.

Tillstånd för transport och behandling av avfall hos Länsstyrelsen

Dispens från utsortering av avfall

Vid bygg och rivningsarbeten ska allt bygg- och rivningsavfall sorteras ut för korrekt omhändertagande. Tillsynsmyndigheten har bemyndigande att bevilja dispens från utsortering om särskilda skäl föreligger.

Dispens från utsortering av avfall (pdf)

Återvinningscentralen Övreskog

Övreskog tar inte emot farligt avfall från företag.

Läs mer på Ulricehamns Energis hemsida.

ÅVC Övreskog – Ulricehamns Energi AB (ueab.se)

Farligt avfall

Du som själv transporterar farligt avfall ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister, du kan läsa mer om hantering och rapportering på Naturvårdsverkets hemsida

Avfallsregistret hos Naturvårdsverket
Vanliga frågor och svar hos Naturvårdsverket
Avfallsrapportering hos Naturvårdsverket
Informationsmaterial hos Naturvårdsverket

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 30 november 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?