Boka hallar och planer

I Ulricehamns kommun finns en sporthall, åtta idrottshallar, åtta gymnastiksalar, fyra konstgräsplaner och två ishallar. Alla gymnastik- och idrottshallar ligger vid våra skolor. Det går att hyra våra anläggningar vid ett tillfälle eller en hel säsong – beroende på vad du ska göra. Det går även att hyra samlingslokaler som matsalar och aulor.

En clown i regnbågsfärgad peruk åker rutschkana nerför en bänk lutad mot en ribbstol i en gympasal. I luften flyger ballonger och i bakgrunden klättrar barn på ribbstolarna.Hyr en hall för ditt barnkalas.

Vem får hyra hall?

Vi hyr ut våra anläggningar till föreningar, företag och privatpersoner. Vill du boka en hall för barnkalas, kompisgäng, idrottsaktiviteter kan du kontakta bokningscentralen på telefon, e-post eller göra bokningsförfrågningar i utvalda anläggningar via vår e-tjänst här till höger.

Du hittar de vanligaste timpriserna i fliken nedan, övriga prisuppgifter finns i taxebilagan.

Taxebilaga 2024 (pdf)

Priser 2024

Nedan anges timpriset för olika slags lokaler. Priset för att hyra är olika beroende på vilken kategori du tillhör.
Om det är en idrottshall eller gymnastiksal beror på storleken på lokalen.
Du läser mer om detta längre ner.

Idrottshallar/gymnastiksalar

Idrottshallar – kategori 1 –  63 kr / tim.
Idrottshallar – kategori 2 –  160 kr/ tim.
Idrottshallar – kategori  övriga –  300 kr/ tim.

Gymnastiksalar/bordtennislokal – kategori 1 – 47 kr/ tim.
Gymnastiksalar/bordtennislokal – kategori 2 och Kategori övriga – 119 kr/ tim.
Gymnastiksalar/bordtennislokal – Kategori övriga – 200 kr/ tim.

Ishallar

Ishall kategori 1: 76 kr
Ishall kategori 2: 251 kr
Ishall övriga: 1 500 kr

Konstgräsplaner sommar

Lassalyckan hel plan kategori 1: 76 kr
Lassalyckan hel plan kategori 2: 249 kr
Lassalyckan hel plan övriga: 573 kr

Övrigt

Priser för cuper, matcher, simbana etc finns att läsa om i taxebilagan för 2023.

Kategorier

Kategori 1

Gäller ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulriceh.pdf är godkända att få kommunala bidrag.

Kategori 2

Gäller vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända att få kommunala bidrag.

Kategori övriga

Övriga föreningar, företag och privatpersoner.

Idrottshallar:
Bogesundsskolan
Stenbocksskolan
Gällstads skola
Hökerums skola/ Södra Vinghallen
Kölabyskola / Idrottshall
Sim och Sporthallen
Stenbocksskolans idrottshall
Tingsholmsgymnasiets idrottshall
Tvärreds skola idrottshall
Ätradalsskolan / Idrottshall

Gymnastiksalar: 
Dalums skola / Gymnastiksal
Hössnaskola / Gymnastiksal
Marbäcksskola / Gymnastiksal
Stenbocksskolans / Gymnastiksal
Timmele skola / Gymnastiksal
Ulrika skolan / Gymnastiksal
Vegby skola /Gymnastiksal
Älmestad / Gymnastiksal

 

Villkor och regler, för dig som hyr fritidsanläggning

 • Det är rök-, drog- och alkoholförbud i alla kommunala lokaler/anläggningar.
  Glasflaskor får inte användas i lokalerna.
 •  Vissa lokaler är med hänsyn till bland annat skolans undervisning, säkerhets- och ansvarsskäl inte lämpliga att hyra ut. Med anledning av detta är inte alla lokaltyper tillgängliga för uthyrning vid alla skolor.
 • Endast skor för innebruk får användas i inomhuslokaler/anläggningar (Inga ytterskor, skor med dobbar eller med sula som lämnar märken får användas i
  lokalen/anläggningen.)
 • Lokaler och utrustning får endast användas på ett sätt som uppfyller myndighetskrav och gällande lagstiftning vad gäller t ex brandsäkerhet och ljudnivå.
 • Kunden får inte nyttja lokalen för annat ändamål än vad den är uthyrd för.
 • Lokal/anläggning får endast användas under den avtalade bokningstiden. Återställande av använd utrustning ska ske inom den bokade tiden.
 • Meddela omgående om ni av någon anledning inte kan utnyttja tilldelad tid.
 • Vid utebliven hyra inom betalningstiden kan hyresgästen nekas tillträde till lokal/anläggning
 • Vid utebliven avbokning, senare än 7 dagar i förväg, debiteras kunden ordinarie taxa.
 • Fritidsenheten förbehåller sig rätten att för annat ändamål disponera
  lokalen/anläggningen under abonnerad tid. Abonnenten ska då meddelas minst 7 dagar i förväg.
 • Skolan har rätt att boka in arrangemang och aktiviteter som bryter
  kundens ordinarie bokningar. Avbokningsbesked skickas ut minst 7 dagar i förväg.
 • Ansvarig ledare ska närvara vid varje träningstillfälle och inga utövare tillåts
  gå in i lokal/anläggning före ledaren. Saknas ansvarig ledare ska verksamheten ställas in.
 • Ansvarig ledare ska lämna lokalen sist och ansvarar för att ingen övrig person finns kvar i lokalen. Fönster samt vattenkranar stängs, belysning släcks och dörrar låses.
 • Använda lokaler som omklädningsrum, duschrum, toaletter och där tillhörande
  utrymmen ska av varje kund grovstädas, det vill säga plocka undan tomglas, papper, muggar, påsar, schampo, tvål och dylikt.
 • Hyresgästen förbinder sig att återlämna lokal och utrustning i samma skick som den mottogs. Det vill säga ställa tillbaka framtaget material till sin ursprungsplats.
 • Hyresgästen är skadeståndsskyldig för eventuell skada samt vid åverkan på lokal, utrustning eller material. Uppkommen skada ska anmälas omgående till
  tjänstgörande anläggningsskötare eller till bokningscentralen. Hyresgästen kan avstängas från utnyttjande av lokal/anläggning.
 • Hyresgästen bär fullt ekonomiskt ansvar för skadeståndskrav från tredje person.
 • Hyresgäst som inte följer givna ordningsföreskrifter eller följer personalens tillsägelser kan stängas av för längre eller kortare tid.
 • Fritidsenheten ansvar inte för pengar, värdesaker, kläder eller annan utrustning som tas med till lokalen/anläggningen. Fritidenheten ansvarar inte för utrustning som kommer bort. Lämna inga värdesaker utan uppsikt.
 • Omklädningsrum med tillhörande utrymmen får disponeras max 30 minuter före och efter bokad tid.
 • Man får absolut inte beträda en snötäckt konstgräsplan.

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar (pdf)

Idrottshallarnas mått

Gällstad

 • Längd: 32 meter
 • Bredd: 16 meter
 • Höjd: 6 meter

Tvärred

 • Längd: 43 meter
 • Bredd: 18 meter
 • Höjd: 6 meter

Trädet

 • Längd: 36 meter
 • Bredd: 18 meter
 • Höjd: 7,5 meter

Ätradal

 • Längd: 40 meter
 • Bredd: 20 meter
 • Höjd: 7 meter

Stenbock

 • Längd: 36 meter
 • Bredd: 18 meter
 • Höjd: 7 meter

Gymnastiksalarnas mått varierar men de flesta är cirka 15-20 meter i längd, och 10-15 meter bredd.

Bollplaner och kvartersidrottsplatser

I Ulricehamns centralort finns flera bollplaner som kommunen ställer i ordning och sköter om kontinuerligt. Alla är välkomna att använda planerna utan att boka.

 • Karlslätt – bollplan och gräs
 • Gunnarshill – bollplan och gräs
 • Villastaden – bollplan och gräs
 • Övre Fredriksberg – bollplan och gräs
 • Stjärnvallen – bollplan och gräs
 • Jägargatan – bollplan och gräs
 • Norra Fredriksberg – bollplan och gräs

Nedan anges timpriset för olika slags lokaler. Priset för att hyra är olika beroende på vilken kategori du tillhör.
Om det är en idrottshall eller gymnastiksal beror på storleken på lokalen.
Du läser mer om detta längre ner.

Idrottshallar/gymnastiksalar

Idrottshallar – kategori 1 –  63 kr / tim.
Idrottshallar – kategori 2 –  160 kr/ tim.
Idrottshallar – kategori  övriga –  300 kr/ tim.

Gymnastiksalar/bordtennislokal – kategori 1 – 47 kr/ tim.
Gymnastiksalar/bordtennislokal – kategori 2 och Kategori övriga – 119 kr/ tim.
Gymnastiksalar/bordtennislokal – Kategori övriga – 200 kr/ tim.

Ishallar

Ishall kategori 1: 76 kr
Ishall kategori 2: 251 kr
Ishall övriga: 1 500 kr

Konstgräsplaner sommar

Lassalyckan hel plan kategori 1: 76 kr
Lassalyckan hel plan kategori 2: 249 kr
Lassalyckan hel plan övriga: 573 kr

Övrigt

Priser för cuper, matcher, simbana etc finns att läsa om i taxebilagan för 2023.

Kategorier

Kategori 1

Gäller ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulriceh.pdf är godkända att få kommunala bidrag.

Kategori 2

Gäller vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända att få kommunala bidrag.

Kategori övriga

Övriga föreningar, företag och privatpersoner.

Idrottshallar:
Bogesundsskolan
Stenbocksskolan
Gällstads skola
Hökerums skola/ Södra Vinghallen
Kölabyskola / Idrottshall
Sim och Sporthallen
Stenbocksskolans idrottshall
Tingsholmsgymnasiets idrottshall
Tvärreds skola idrottshall
Ätradalsskolan / Idrottshall

Gymnastiksalar: 
Dalums skola / Gymnastiksal
Hössnaskola / Gymnastiksal
Marbäcksskola / Gymnastiksal
Stenbocksskolans / Gymnastiksal
Timmele skola / Gymnastiksal
Ulrika skolan / Gymnastiksal
Vegby skola /Gymnastiksal
Älmestad / Gymnastiksal

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 16 januari 2015, senast ändrad den 4 mars 2024 av Malin Jonasson

Kontakt

Öppettider

Måndag - Fredag

08:00 - 12:00

Hjälpte informationen på denna sida dig?