Priser och stipendier

Ulricehamns kommun delar varje år ut ett antal priser och stipendier. Priserna är kulturpris, kulturstipendium, ungdomsledarstipendium och Årets hus. Från och med år 2020 delas kulturpris, kulturstipendium och ledarstipendium ut den 6 juni i samband med firandet i Stureparken.

 

Kulturpris och kulturstipendiet

Kulturpriset

Kulturpriset, på 10 000 kronor, delas ut till person, förening eller institution som utfört värdefull gärning inom kulturområdet. Kulturpristagaren ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns kommun.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet, på 10 000 kronor, delas ut till person som avser utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena. Stipendiaten ska vara född och/eller uppvuxen, eller mantalsskriven i Ulricehamns kommun.

Föreslå pristagare eller stipendiat

Nominering sker via e-tjänst. Länk till e-tjänsten finns från och med januari till sista datum för nomineringen i den blå spalten till höger, välj Priser och stipendier.

Sista datum för nominering är 30 april.

Tidigare pristagare

Kulturpris

1981 Birgit Sparre
1982 Gustav Boger
1983 Rune Claesson
1984 Kjell Walter
1985 Henrik Johansson (Marbäck)
1986 Karl-Erik Eckerlid
1987 Janne Andén
1988 Lennart Sundqvist
1989 Olle Kello Karlsson
1990 Tre byggnader
1991 Gustav Andersson
1992 Meje Josefsson
1993 Sture Hjalmarsson
1994 David Haldorsson
1995 Ingegerd Härgestam
1996 Ylva Kongbäck
1997 Gällstad Revygäng
1998 Jan Töve Johansson
1999 Lilian Skattberg
2000 Genoveva Pettersson
2001 Jörgen Sandblom
2002 Bertil Gardell
2003 Morgan Andersson
2004 Ulricehamns Kammarkör
2005 Ulla Foss
2006 Timmele bys byalag
2007 Svenska kyrkan i Ulricehamn
2008 Sture Hjalmarsson, Sture Persson, Leif Dahl, Birgit Ragnarsson
och Sivert Hagberg
2009 Arne Johansson
2010 Oskar Nilsson
2011 Minigalleriet
2012 Agneta Tjäder och Jan Töve
2013 Anna-Lena Hultman
2014 Stefan Sandström
2015 Inget pris delades ut
2016 Sven-Bertil Mårtensson
2017 Sebastian Andersson
2018 Lena Björling
2019 Inget pris delas ut
2020 Stig Persson
2021 Elisabet Frick
2022 Kören Occapella
2023 Anna Mogren
2024 Ulricehamns konstförening

Kulturstipendium

1988 Örjan Hill
1989 Anna-Lena Hultman
1990 Tobias Jonsson
1991 Karl-Johan Gollnik
1992 Anna Kannius
1993 Torleif Steinstö
1994 Henrik Sundh
1995 Kristian Jensen
1996 Amanda Hufnagel
1997 Johan Enander
1998 Emil Carlsson
1999 ————–
2000 Ola Hultgren
2001 Maria Stawåsen
2002 Otto Mogren
2003 Lisa Chemnitz
2004 Maria Helmrot
2005 Lisen Helander
2006 —————
2007 Viktor Wessbo
2008 Sofia Wernersson
2009 Hembygdskursen i Södra Ving/Södra Vings hembygdsförening
2010 Isabel Sörling
2011 Ragnar Bern
2012 Ida Carlsson
2013 Josefin Strid
2014 Anna Mogren
2015 Inget pris delades ut
2016 Julius Marstorp
2017 Natali Mårtensson
2018 Robin Lundahl
2019 Inget pris delas ut
2020 Emil Gullhamn
2021 Anna Hedendahl
2022 Agnes Sörensen
2023 Felicia Udd
2024 Tara Talebsafa

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare inom fritidsverksamheten i kommunen. Det delas årligen ut två stycken ungdomsledarstipendier.

Stipendierna delas ut i samband med firandet i Stureparken den 6 juni.

Stipendiesumman är 10 000 kronor per person.

Föreningen som ungdomsledarna tillhör ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar.

Föreslå stipendiat för kommande år

Nominering sker via e-tjänst. Länk till e-tjänsten finns från och med januari till sista datum för nomineringen i den blå spalten till höger, välj  Priser och stipendier.

Sista datum för nominering är 30 april.

Årets hus

Sedan 1994 har Ulricehamns kommun varje år utsett Årets hus för att uppmärksamma och uppmuntra god bebyggelse.

Priset ska tilldelas den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun.

Nominering

Enskilda personer, företag eller organisationer har möjlighet att nominera byggnader till utmärkelsen årets hus. Nomineringsperioden är öppen mellan den 1 januari och den 15 mars varje år.

Vid nominering av byggnader ska följande bifogas:

  • Motivering till varför byggnaden visar prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och eller kulturhistorisk hänsyn.
  • Beskrivning och fakta om byggnaden.
  • Fotografier av byggnaden.
  • Byggherre (om annan än sökande krävs medgivande från byggherre).
  • Kontaktuppgifter.

Fullständiga regler kring priset Årets hus (pdf)

Nomineringar skickas till sektor miljö och samhällsbyggnad via e-tjänsten i högerspalten.

De går även att skicka via e-post till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se eller via post till Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn.

Tidigare pristagare

Årets hus

1994 Apotekshuset på Storgatan
1995 Storgatan, Göran Fahlströms ateljé
1996 Stationshuset
1997 Hökerums Slott
1998 Kontor, Borgstena Textile
1999 Ombyggnad av industri, Lager 157 Barn
2000 Villa i Kölingared, Valshalla 1:5
2001 Årås, Kölingared
2002 Ulricehamns kyrka
2003 Bellevue, Ulricehamn
2004 Sågverkstomten i Vegby inklusive café ”Nyfiket”
2005 Villa i Hällstad
2006 Flerfamiljshus, Baldersnäs 1
2007 Härna Nitta, Galgabacken ”Villa Ernvid”
2008 Kallbadhuset, Ulricehamn
2009 Sammankomsthallen och Rikets sal i Ulricehamn
2010 Villa i Vegby, Götåkra 1:23
2011 Europa 2 (Storgatan 4)
2012 Villa, Snipe 2:1
2013 Bolon-huset Ekered 3:15
2014 Villa, Handvik 1:16
2015 Ekan 1, ”Båtbyggeriet”
2016 Ålen 9, ”Villa Ekhult”
2017 Sanatorieskogen 1:8 ”Orangeriet”
2018 Väby 1:46, Hökerum
2019 Europa 1 ”Hällströmska huset”
2020 Vasared 1:15, Tvärred
2021 Domherren 1, ”Tingshuset”, Ulricehamn
2022 Fiskebacken 6 och 7, ”Väveriet”, Ulricehamn

Kulturpriset

Kulturpriset, på 10 000 kronor, delas ut till person, förening eller institution som utfört värdefull gärning inom kulturområdet. Kulturpristagaren ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns kommun.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet, på 10 000 kronor, delas ut till person som avser utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena. Stipendiaten ska vara född och/eller uppvuxen, eller mantalsskriven i Ulricehamns kommun.

Föreslå pristagare eller stipendiat

Nominering sker via e-tjänst. Länk till e-tjänsten finns från och med januari till sista datum för nomineringen i den blå spalten till höger, välj Priser och stipendier.

Sista datum för nominering är 30 april.

Tidigare pristagare

Kulturpris

1981 Birgit Sparre
1982 Gustav Boger
1983 Rune Claesson
1984 Kjell Walter
1985 Henrik Johansson (Marbäck)
1986 Karl-Erik Eckerlid
1987 Janne Andén
1988 Lennart Sundqvist
1989 Olle Kello Karlsson
1990 Tre byggnader
1991 Gustav Andersson
1992 Meje Josefsson
1993 Sture Hjalmarsson
1994 David Haldorsson
1995 Ingegerd Härgestam
1996 Ylva Kongbäck
1997 Gällstad Revygäng
1998 Jan Töve Johansson
1999 Lilian Skattberg
2000 Genoveva Pettersson
2001 Jörgen Sandblom
2002 Bertil Gardell
2003 Morgan Andersson
2004 Ulricehamns Kammarkör
2005 Ulla Foss
2006 Timmele bys byalag
2007 Svenska kyrkan i Ulricehamn
2008 Sture Hjalmarsson, Sture Persson, Leif Dahl, Birgit Ragnarsson
och Sivert Hagberg
2009 Arne Johansson
2010 Oskar Nilsson
2011 Minigalleriet
2012 Agneta Tjäder och Jan Töve
2013 Anna-Lena Hultman
2014 Stefan Sandström
2015 Inget pris delades ut
2016 Sven-Bertil Mårtensson
2017 Sebastian Andersson
2018 Lena Björling
2019 Inget pris delas ut
2020 Stig Persson
2021 Elisabet Frick
2022 Kören Occapella
2023 Anna Mogren
2024 Ulricehamns konstförening

Kulturstipendium

1988 Örjan Hill
1989 Anna-Lena Hultman
1990 Tobias Jonsson
1991 Karl-Johan Gollnik
1992 Anna Kannius
1993 Torleif Steinstö
1994 Henrik Sundh
1995 Kristian Jensen
1996 Amanda Hufnagel
1997 Johan Enander
1998 Emil Carlsson
1999 ————–
2000 Ola Hultgren
2001 Maria Stawåsen
2002 Otto Mogren
2003 Lisa Chemnitz
2004 Maria Helmrot
2005 Lisen Helander
2006 —————
2007 Viktor Wessbo
2008 Sofia Wernersson
2009 Hembygdskursen i Södra Ving/Södra Vings hembygdsförening
2010 Isabel Sörling
2011 Ragnar Bern
2012 Ida Carlsson
2013 Josefin Strid
2014 Anna Mogren
2015 Inget pris delades ut
2016 Julius Marstorp
2017 Natali Mårtensson
2018 Robin Lundahl
2019 Inget pris delas ut
2020 Emil Gullhamn
2021 Anna Hedendahl
2022 Agnes Sörensen
2023 Felicia Udd
2024 Tara Talebsafa

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 mars 2015, senast ändrad den 12 juni 2024 av Lillemor Axell

Hjälpte informationen på denna sida dig?