Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Det enda sättet att hålla elden och brandfaran borta är att kontinuerligt rengöra i skorstenen.

Ju tidigare fel och brister upptäcks hos en anläggning eller eldstad desto mer minimeras risken för brand.

Några viktiga områden att kontrollera

 • Sotbildning och beläggningar
 • Eventuella skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel
 • Takskyddsanordningar
 • Närliggande brännbart material

Vilka objekt kontrolleras?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har listat följande objekt att kontrollera:

 • Värme-, varmvatten, varmlufts- och ångpannor
 • Eldade köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler från restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen

Vem som sotar och vem som utför brandskyddskontroll:

Kommunens energirådgivare eller sotaren i din kommun lämnar gärna råd i frågor om bränsleekonomi och val av olika produkttyper. Det praktiska arbetet med rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs på entreprenad i respektive kommun.

Gösab Sotning AB

Sotning på egen fastighet

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, får enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Räddningstjänsten arrangerar utbildningar för ”egensotare”.

Ulricehamns kommun är medlemmar i Södra Älvborgs räddningstjänstförbund (SÄRF). Räddningstjänsten ansvarar för kommunens brandskydds- och sotningsfrågor.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?