Alla grundskolor

Grundskola innebär förskoleklass upp till årskurs nio. I Ulricehamns kommun finns 11 skolor med förskoleklass upp till årskurs sex. Två skolor, Ätradalsskolan och Stenbocksskolan har  årskurs 7-9. På denna sida har vi samlat alla våra skolor.

Elever vid Stenbocksskolan. Foto: Sören Håkanlind

Stenbocksskolan

Vår skola ligger centralt på Stenbocksgatan i Ulricehamn och hos oss går elever i år 7, 8 och 9. Vi har cirka 600 elever och 70 anställda. Tillsammans kan vi skapa en trygg och vänskaplig skolmiljö så att alla får bästa möjligheter att lära sig. Vi vill att våra elever ska uppleva meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och…

Ätradalsskolan

Ätradalsskolan

Ätradalsskolan finns i Timmele norr om Ulricehamn. På Ätradalsskolan går cirka 220 elever, från årskurs sju till nio. Skolan är en plats för glada, trygga och kreativa elever. Du som är elev ska få med dig goda kunskaper, gott självförtroende och en positiv framtidstro. Vår skola ska vara en utmanande och dynamisk arbetsplats. Som elev…

Blidsbergs skola

Blidsbergs skola

Blidsbergs skola strävar efter att vara en skola som ger kunskap, glädje och gemenskap. Vi är en skola med cirka 100 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Det finns dessutom ett fritids som heter Kristallen.

Bogesundsskolan

Bogesundsskolan

Välkommen till Bogesundsskolan! Vi är en skola med cirka 500 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Bogesundsskolan består har flera byggnader - Nedre skolan, Mellanskolan och Övre skolan. Vi har tre förskoleklasser samt fyra fritidshemsavdelningar:  Pärlan, Boge, Lärkan och Sund. I maj 2015 invigdes vår byggnad med ny idrottshall, kök och matsal. Vår vision är att Bogesundsskolan…

Dalums skola

Dalums skola

Välkommen till Dalums skola! Vi är en skola med cirka 100 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Här finns också Dalums bibliotek. I en annan byggnad finns matsal, idrottshall och en träslöjds- och metallslöjdsal. Vår vision är: Trygghet för alla. Lust att lära. Möjlighet att lyckas!

Bild på entrén av Gällstad skola

Gällstad skola

På Gällstad skola vill vi skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vi är en skola med cirka 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Förutom klasserna upp till årskurs 6 finns det…

Hökerums skola

Hökerums skola

Hökerums skola är en skola för alla där eleverna känner att de är respekterade. Här pågår aktivt arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. Eleverna ska växa i sitt lärande för att sedan lämna skolan med fortsatt lust att lära. Vi är en skola med cirka 255 elever, från förskola till årskurs 6. I anslutning…

Hössna skola

Hössna skola

Hössna skola har cirka 70 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Vår trivsamma landsbygdsskola ligger i östra delen av Ulricehamns kommun och vi har naturen alldeles inpå knutarna. På Hössna skola är vi noga med att ge barnen goda baskunskaper i en trygg miljö. Var och en får utvecklas efter sina egna förutsättningar. På skolan finns…

Ulrikaskolan

Ulrikaskolan

Välkommen till Ulrikaskolan! Vi är en skola med cirka 355 elever. Hos oss finns förskola och klasser upp till årskurs sex. På Ulrikaskolan finns också fem fritidshem: Asken, Alen, Boken, Lunden och Klubben.

Timmele skola

Timmele skola

På Timmele skola finns cirka 130 elever som är mellan 6 och 12 år. I nära anslutning har vi Ätradalsskolan som har klasser 7-9 och vilka vi samarbetar med. Våra elever ska lämna skolan med positiva minnen, gott självförtroende och väl förberedda för vidare studier. På Timmele skola arbetar vi gemensamt, all personal, elever och…

Tvärreds skola

Tvärreds skola

Välkommen till Tvärreds skola! Vi är en skola med cirka 60 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Skolan är till stor del miljöanpassad. Skolgården ligger naturnära och har många spännande miljöer.

Ulricehamn vid Åsunden. Foto: Jan Töve

Fristående grundskolor

I Ulricehamn finns 2 fristående grundskolor (friskolor) som du kan välja. De är Montessoriskolan Lindängen och Vistaholms föräldrakooperativ. Vissa år har även I Ur och Skur - Myrstacken, klasser upp till förskoleklass.

Marbäcks skola

Marbäcks skola

Marbäcks skola har cirka 50 elever, i år från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även ett fritidshem. Marbäcks skola är en trygg plats där en öppen och positiv anda råder. Skolan rustar eleverna för framtiden. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vår utemiljö…

Vegby skola

Vegby skola

Välkommen till Vegby skola! Vi är en skola med cirka 75 elever, från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns även fritidshemmet Kamratgården. På Vegby skola arbetar vi med fadderverksamhet. De äldre barnen har ansvar för de yngre. Vårt mål är att detta ska leda till en skola där alla är trygga och behandlas med respekt.…