Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna finns nedskrivna i olika internationella överenskommelser. Ett sådant exempel är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling. Det är överenskomna regler för rättigheter som varje människa har och som gäller utan någon skillnad, såsom kön, etnicitet, nationalitet, religion- och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet och ålder, utbildningsnivå eller social ställning. De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor, alltid och överallt.

Den svenska staten har genom antagandet av internationella, samt regionala konventioner om de mänskliga rättigheterna, åtagit sig att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Ulricehamn kommun spelar en viktig och aktiv roll i genomförandet för att kunna uppfylla och konkretisera dem.

Ulricehamns kommun arbetar strukturerat med mänskliga rättigheter när det gäller barnrätt, nationella minoriteter, och frågor som rör HBTQI och trygghetsskapande.

Publicerat av Ellen Haglund den 23 augusti 2023, senast ändrad den 2 oktober 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?