Det här gör kommunen och bolagen

Tillgången på el har på grund av rådande världsläge blivit ett problem i Sverige och Europa. Kommunen följer de rekommendationer och direktiv som vi får från myndigheter.

Inför vintern 2022 har kommunen och de kommunala bolagen vidtagit ett flertal åtgärder för att minska energikonsumtionen. Vi har sett över vad som kan göras direkt, men även vad som kan göras mer långsiktigt.

På den här sidan samlar vi information om vad kommunen och de kommunala bolagen gör för att spara el. Ingen kan göra allt, men tillsammans med dig som privatperson/näringsidkare kan vi minska risken för elavbrott i vinter. Ytterst handlar det om att värna de som behöver vård och omsorg mest.

Läs gärna om vad du som privatperson kan göra för att minska din elförbrukning.

Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt när fler åtgärder tillkommer

Ulricehamns kommun

Direkta åtgärder för att spara el

 • Två av fyra bastur stängs av i simhallen från v 48
 • Lösa elelement tas bort i kommunens lokaler
 • Uppmärksamma kommunens anställda på vad de kan göra under arbetstid för att minska elförbrukningen. Till exempel släcka lampor i rum/korridorer som inte används, inte sätta på vattenbad och ugnar för tidigt.

Långsiktiga åtgärder som påbörjats

 • Byta ut belysning mot led (all ytterbelysning på kommunens byggnader är redan bytt)
 • Byta till modern teknik, till exempel närvarostyrd belysning och annan typ av sensorstyrning i våra lokaler
 • Byta till modern ventilation i våra byggnader
 • Köpa energisnåla maskiner, till exempel kylar, frysar och ugnar, i samband med att de gamla ska bytas ut.
 • Solceller sätts upp i samband med nybyggen och ombyggnationer. Till exempel vid ombyggnaden av Hössna skola och Vegby skola.

Energibesparande åtgärder på längre sikt

 • Sätta upp solceller på befintliga byggnader
 • Ny isolering och fönsterbyten på befintliga byggnader

Näringsliv Ulricehamn

Direkta åtgärder för att spara el

 • Julbelysningen i stadskärnan sätts upp nästan en månad senare än vanligt och istället för att vara tänd 24 timmar om dygnet kommer den lysa mellan 12-24, det vill säga vi halverar tiden den lyser när den väl sitter uppe.
 • De digitala skyltarna vid motorvägen går in i energisparläge var sjätte minut. Det innebär att det visas en svart bild med enbart loggan och en text där det står energisparläge.
 • De digitala skyltarna vid Lassalyckan och Bryggan går i energisparläge. Mellan 22.00-06.00 stängs de av.

Stubo

Direkta åtgärder för att spara el

 • Information till hyresgäster om hur de kan spara på sina elkostnader.
 • Byte av element i allmänna utrymmen på Skolgatan i Gällstad
 • Byte av belysning till närvarostyrda led-armaturer i flera av hyreshusens allmänna utrymmen.
 • Byte av diverse energislukande maskiner i flera av hyreshusens tvättstugor.

Långsiktiga åtgärder som påbörjats

 • Besikta fastigheter som har en hög elförbrukning och därefter åtgärda brister, till exempel tätning av fönster. Projekt pågår på Stockrosvägen 6-10 och därefter följer andra fastigheter.
 • Byte till led-armaturer i både lägenheter och i de allmänna utrymmen där det inte redan gjorts.
 • Se över lägenheter med höga uppvärmningskostnader.

Ulricehamns energi

Direkta åtgärder för att spara el

 • UEABs torn har släckts ned.
 • Julbelysningen i stadskärnan sätts upp nästan en månad senare än vanligt och istället för att vara tänd 24 timmar om dygnet kommer den lysa mellan 12-24, det vill säga vi halverar tiden den lyser när den väl sitter uppe.
 • Minskat fasadbelysning på våra fastigheter,
 • Sänkt värmen i utrymmen som värms med el.
 • Stängt av värmen i lokaler som inte nyttjas.

Långsiktiga åtgärder som påbörjats

 • Successivt byts lysrör ut till LED-lampor i lokalerna.
 • Gatubelysningen byts ut till led-lampor för att göra dem mer energieffektiva. Detta görs i samband med att lamporna går sönder och behöver bytas ut.
 • Ett kontinuerligt arbete pågår med att reinvestera i mer energieffektiva maskiner och pumpar i reningsverken.

Energibesparande åtgärder på längre sikt

 • Sätta upp solceller på några av UEABs befintliga byggnader

 

Publicerat av Rebecca Berndes den 25 november 2022, senast ändrad den 21 december 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?