Adoption

Här kan du läsa hur det går till att adoptera ett barn och vart du ska vända dig om du vill adoptera. Om du funderar på att adoptera ett barn från ett annat land ska du vända dig till familjerätten i Ulricehamns kommun. Om du vill adoptera en närståendes barn vänder du dig till Tingsrätten.

Vem får adoptera?

För att adoptera barn från ett annat land ska du vara över 25 år. Par som vill adoptera gemensamma barn måste vara gifta eller ha registrerat partnerskap. Det kan också finnas särskilda krav beroende på från vilket land adoptionen sker. Kraven kan exempelvis handla om din ålder, utbildning och om du är gift.

Hur går det till?

Ansökan

Första steget är att kontakta familjerätten i Ulricehamns kommun. Då får du all information du behöver om till exempel utbildning, kostnader och ansökningsblanketter.

Föräldrautbildning

Om du bestämmer dig för att gå vidare är nästa steg en förberedande föräldrautbildning. Utbildning är obligatorisk. Efter det kan du göra en ansökan.

Utredning

När du ansöker om adoption gör kommunens socialsekreterare en utredning. Den visar om du är lämplig att ta emot ett barn. Utredningen handlar om frågor om din uppväxt, ekonomi, livsåskådning, erfarenhet av barn, varför du vill adoptera och mycket annat. I utredningen ingår också en hälsoundersökning. Du måste också ha skriftliga referenser från två personer som känner dig väl.

Medgivande

Om utredningen visar att du är lämplig får du ett medgivande från kommunens socialnämnd att du är godkänd som adoptionsförälder.

Ett medgivande gäller i två år enligt socialtjänstlagen. Ofta kan väntetiden för ett barnbesked vara längre än två år. Det kan vara påfrestande att vänta utan att veta. Du kan alltid vända dig till oss på familjerätten för att få stöd. Efter två år kan du göra en ny ansökan hos oss.

Nyblivna adoptivföräldrar får utbildning och stöd från familjerätten.

Hitta adoptionsorganisation

I Sverige finns Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Det är en statlig myndighet under Socialdepartementet. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt.

Du väljer själv vilken av de auktoriserade organisationerna du vill använda. Du kan vända dig till en eller flera och behöver inte vänta på medgivande från kommunen innan du kontaktar adoptionsorganisationerna.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?