Nyckelpigans förskola i Timmele

I Timmele finns Nyckelpigans förskola och hos oss går barnen som är mellan 4-6 år. Nyckelpigan är en egen förskola, men fungerar som en avdelning till Ängsgårdens förskola och ett nära samarbete bedrivs mellan dem.

Bild på Nyckelpigans förskola som är beige träbyggnad med vackert rött tegeltak och röda dörrar.Nyckelpigans förskola

Nyckelpigan ligger på skolgården, i gamla folkskolan, mittemot Timmele skola (F-6). Högstadieskolan Ätradalskolan (7-9) med bibliotek finns i närområdet.

På Nyckelpigan skapar vi tillsammans en verksamhet där alla barn, föräldrar, personal och alla andra som kommer, kan känna sig trygga, trivas och lära sig saker.

Trivsel och trygghet

Det är viktigt med trivsel och trygghet. Trygga barn lär och leker bättre tillsammans. På Nyckelpigan arbetar vi aktivt för att bygga upp goda relationer med barnen och deras vårdnadshavare.

Vi är med barnen i lekar och aktiviteter, aktivt eller observerande. Det ger oss många tillfällen till att samtal och kommunikation. Vi skriver trivselregler tillsammans med barnen . Vi försöker att ha få men väl genomtänkta regler och konsekventa pedagoger.

Vi leker gruppstärkande lekar och försöker på många sätt bygga upp ett positivt gruppklimat. Hur jag är en bra kompis och gemenskap är ett ständigt pågående arbete på Nyckelpigan.

Lärande och utveckling

Nyckelpigan har bra och stora lokaler med många rum, det finns möjlighet att dela in barnen i mindre grupper. Våra rum och det material som står framme är inbjudande och tillgängligt för barnen – det lockar och inspirerar barnen till kreativa lekar och aktiviteter inom områdena – språk och kommunikation, matematik, bygg och konstruktion, skapande och värdegrund.

Vi pedagoger är närvarande i barnens lekar och aktiviteter – vi är nyfikna och upptäcker och forskar tillsammans. Vi ger barnen bra förutsättningar till ett lärande i vardagssituationer Vi lyssnar och fångar barnens intressen och behov och anpassar lärmiljöerna därefter.

Vi arbetar aktivt med:

  • Värdegrund – kamratskap
  • Grön Flagg
  • Internationella relationer – Filippinerna

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Alla barn och vuxna på Nyckelpigan är lika värdefulla. Att vi alla är olika är en tillgång och det berikar vår verksamhet. Alla barn möts utifrån sina behov och förutsättningar – genom ett gott samarbete med vårdnadshavare får vi den kunskap om barnens erfarenheter och behov som vi behöver för att möta varje barn på bästa sätt. Vi är bra på att integrera och anpassa verksamheten efter aktuella behov.

Värdegrundsarbetet genomsyrar vår verksamhet – vi arbetar aktivt med att träna barnen att visa omtanke, hänsyn, respektera och förstå andra människors oavsett kön, social eller etnisk bakgrund.

Vi arbetar aktivt med att lyfta de barn som har annat modersmål än svenska med hjälp av ”barnens ordbok” – det finns en bok för varje språk som finns representerat på avdelningen. Boken användas aktivt i den dagliga verksamheten och synliggör den mångfald som finns på avdelningen.

Delaktighet och inflytande

På Nyckelpigan har vi ett klimat som är tryggt och tillåtande. Vi pedagoger är närvarande i barnens lekar och aktiviteter och vi lyssnar aktivt in barnens intressen och frågor och vi ser deras behov – utifrån vad vi ser och hör planerar vi verksamheten med lärande aktiviteter och utformar lärmiljön så den passar aktuell barngrupp.

Barnen är delaktiga och får ta ansvar i vardagen tex olika vardagsuppdrag, de får öva på att ta ansvar för sina handlingar och för den gemensamma miljön och de är med och skriver förskolans regler.

Vi arbetar aktivt med att få alla barn att komma till tals och att de känner att de blir lyssnade på – det är av största vikt att alla barn får lika stor möjlighet att dela med sig av sina tankar och åsikter.

Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ och vi pedagoger är ”ja-sägare” i största möjliga mån. Vi vill att barnen ska vara medskapande i sin egen vardag.

Det är viktigt med trivsel och trygghet. Trygga barn lär och leker bättre tillsammans. På Nyckelpigan arbetar vi aktivt för att bygga upp goda relationer med barnen och deras vårdnadshavare.

Vi är med barnen i lekar och aktiviteter, aktivt eller observerande. Det ger oss många tillfällen till att samtal och kommunikation. Vi skriver trivselregler tillsammans med barnen . Vi försöker att ha få men väl genomtänkta regler och konsekventa pedagoger.

Vi leker gruppstärkande lekar och försöker på många sätt bygga upp ett positivt gruppklimat. Hur jag är en bra kompis och gemenskap är ett ständigt pågående arbete på Nyckelpigan.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Lenavägen 1
52372 Timmele

Hjälpte informationen på denna sida dig?