Individnämnd

Individnämnden hanterar de myndighetsärenden som rör enskilda personer inom områdena vård och omsorg samt barn och utbildning.

Besluten som tas i nämnden är enligt Socialtjänstlagen, Lagen om särskilda bestämmelser av vård och unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), LSS, bostadsanpassning, skolskjuts och elevresor, färdtjänst och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Nämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person. Det innebär att nämnden för enskild person beslutar om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande.

Individnämndens ordförande: Charlotta Nilsson (C).

Politikerregister

Kommande möten 2024

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 22 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?