Korttidsvistelse

Om du är i behov av tillfällig och omfattande hjälp som inte kan tillgodoses i hemmet med hemtjänst, kan du beviljas korttidsvistelse. Behovet av korttidsvistelse och hur länge du kan vistas på korttiden bedöms av biståndshandläggare utifrån dina behov.

För dig som är anhörig och vårdar en närstående i hemmet finns möjlighet till att få avlastning i form av korttidsvistelse.

Anhörigstöd

Korttidsboendet i Ulricehamns kommun finns placerad på Ulricehamns resurscenter och har personalbemanning dygnet runt.

Om du vill ansöka om korttidsvistelse så kan du göra det via blankett eller e-tjänst. Du kan också kontakta en biståndshandläggare.

Hur du ansöker

Kostnader för stöd

Publicerat av Anders Rosenberg den 18 mars 2024, senast ändrad den 3 juni 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?