Båtplatser

Nu är båtbryggorna på plats vid Strandpromenaden, du som har fått plats är välkommen att sjösätta.

Båtplatser Foto: Jan TöveFoto: Jan Töve

Håll avstånd

Med anledning av pågående pandemi är det viktigt att hålla avstånd på båtbryggorna och att undvika trängsel.

Båtplatser

Ulricehamns kommun har två småbåtshamnar: Strandpromenaden och Åmynningen. Båda ligger vid sjön Åsunden.

Bryggorna vid Strandpromenaden har 231 båtplatser. Vid Åmynningen finns en mindre brygga med cirka 25 platser.

Säsongen sträcker sig från mitten av maj till mitten av oktober. Båtplatserna är fullbokade varje säsong. Läs mer om uthyrningsreglerna nedan.

Boka en plats

Om du vill få en båtplats kan du ställa dig i kö. För att stå i kö, kontakta bokningscentralen på 0321-59 52 30 eller skicka e-post till bokningscentralen@ulricehamn.se.

Gästplatser

Kommer du på besök till Ulricehamn med båt?

Ny gästbrygga finns norr om den sista båtbryggan utan grind. Där är man välkommen att förankra sin båt under ett dygn.

Tömning av latrin och gråvatten

På Bangårdsgatan finns det möjlighet att fylla på färskvatten och tömma latrinen, detta sker i en röd, sexkantig byggnad vid bryggan ut till Kallbadhuset. Toaletter finns i en svart byggnad strax intill parkeringen.

Gråvatten tömmer man på Fiskaregatan (på hänvisad plats) bakom reningsverket och gasstationen. Det finns toaletter intill parkeringen.

Vad kostar en båtplats?

Avgifterna nedan är för 2019 och inkluderar moms.

Strandpromenaden med grind

2,35 – 2,70 m 1 700 kronor
2,71 – 3,10 m 2 000 kronor
3,11 – 3,50 m 2 200 kronor

Strandpromenaden utan grind

2,71 – 3,10 m 1 800 kronor
3,11 – 3,50 m 2 000 kronor

Åmynningen

900 kronor

Dessa regler gäller för att hyra båtplats

1. Båtplatserna hyrs under perioden 15 maj till 15 oktober på strandpromenaden och 1 maj till 31 oktober vid åmynningen till taxa fastställd av kommunfullmäktige.
OBS: Båtar som ligger kvar efter utsatt datum riskerar att bli av med sin plats till nästa år om inte särskilda omständigheter finns och detta har meddelats till Bokningscentralen i förväg.

2. Efter köplacering fördelas platserna i turordning. Tackar du nej två år i rad stryks du ur kön.

3. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid har fritidsenheten rätt att vägra tillträde och/eller avvisa redan placerad båt.

4. Nyckeln till båtbryggorna vid strandpromenaden hämtas på fritidsenheten efter det att hyran är betald. Vid uppsägning av plats ska nyckel omgående lämnas tillbaka till fritidsenheten. Borttappad nyckel kostar 200 kronor.

5. Grinden ska alltid vara låst, även vid kortare vistelse på bryggan.

6. PERMANENT upplåtelse, båtplatskontrakt, fortlöper tills dess att någon av parterna säger upp detsamma.

7. Eventuella önskemål om platsbyte ska anmälas snarast för att inte försena/försvåra det fortsatta arbetet med fördelning av lediga platser.

8. Båtplatserna får inte hyras ut i andra hand. Fritidsenhetens turordningslista gäller.

9. Fritidsenheten förbehåller sig rätten att (i undantagsfall) göra vissa omflyttningar för att uppnå ett optimalt utnyttjande av platserna.

10. För att skona bryggan från onödigt slitage ska alla förtöjningar vara försedda med fjäder- eller gummiavlastade anslutningsanordningar. De båtägare som efter påminnelse fortfarande inte har förtöjt sin båt enligt ovan riskerar att bli av med sin plats.

11. Fritidsenheten ansvarar inte för skadegörelse eller för utrustning som förkommit. Egna förtöjningar, lås, kedjor eller annan utrustning ska tas bort innan bryggorna tas upp på hösten. Kvarlämnade saker kapas loss och slängs.

12. Oaktsamhet som leder till problem för egen eller annan båtplatsinnehavare kan leda till omedelbar avstängning. Vi förutsätter därför att varje hyresgäst kontinuerligt har tillsyn över sin båt speciellt under regniga perioder och vid förändringar i vattenståndet. Det senare är särskilt viktigt vid åmynningen!

Avgifterna nedan är för 2019 och inkluderar moms.

Strandpromenaden med grind

2,35 – 2,70 m 1 700 kronor
2,71 – 3,10 m 2 000 kronor
3,11 – 3,50 m 2 200 kronor

Strandpromenaden utan grind

2,71 – 3,10 m 1 800 kronor
3,11 – 3,50 m 2 000 kronor

Åmynningen

900 kronor


Publicerat av Ulricehamns kommun den 16 januari 2015, senast ändrad den 24 juni 2020 av Charlotte Svensson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?