Anpassad utbildning för vuxna (Lärvux)

Välkommen till Lärvux i Ulricehamn!

Vem får söka?

 • Du måste vara minst 20 år
 • Du har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll

Hur?

 • Du har egen studieplan
 • Kurserna är 2–3 timmar per tillfällen
 • Du kan söka 1–2 kurser
 • Betyg och eller intyg ges efter avslutad kurs.

Kostnad?

Lärvux är gratis

Var?

Lärvux är i Tingsholmsgymnasiet lokaler

Kontakt

Är du intresserad av att läsa på Lärvux? Vill du veta mera om kurserna? Kontakta oss.

 • Madeleine Törnqvist och Malin Carlbom, lärare
 • Telefon 0321-59 54 62

 

 • Susanne Wismén, studie- och yrkesvägledare
 • Telefon 0321-595412

 

 • Eva-Lis Svensson, rektor
 • Telefon 0321-59 54 47

Vill du anmäla dig?

Skicka din anmälan till:

 • Lärvux
 • Susanne Wismén
 • Tre Rosors Väg 21
 • 523 86 Ulricehamn

Grundläggande lärvux

I Ulricehamns finns grundläggande Lärvux på två nivåer: en nivå som motsvarar träningsskola och en nivå som motsvarar anpassad grundskola.

Grundläggande Lärvux inom ämnesområde

 • Kreativ kommunikation
 • Samhällsvetenskapliga ämnen ”Min plats på jorden”
 • Svenska teckenkommunikation AKK

Grundläggande Lärvux inom ämne

Engelska

 • Tala och samtala på engelska
 • Lyssna och läsa engelsk text
 • Läsa och skriva på engelska
 • Lära dig mer om kulturen i olika länder som pratar engelska
 • Skriva ord och fraser i meddelande och beskrivningar
 • Använda lexikon och digitala verktyg

Matematik

 • Kunskap om hur tal jämförs och delas upp, samt hur de används för att antal och ordning
 • Kunskap om hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Kunskap om de olika räknesätten
 • Förstå pengars värde och användning och hur de växlas
 • Använda miniräknare och andra digitala verktyg
 • Kunskap om matematik i vardagen – strategier för problemlösning med och utan digitala teknik, i situationer med anknytning till vardag-, samhälls-, och studie-, och arbetsliv

Samhällsvetenskapliga ämnen, geografi, samhällskunskap

 • Din stad Ulricehamn
 • Länder och världsdelar
 • Jordgloben och kartan
 • Väder, klimat och årstider
 • Demokrati, mänskliga rättigheter och politiska partier

Svenska

 • Läsa och skriva både med penna och papper och digitala hjälpmedel
 • Kunskap om kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang
 • Tala och lyssna på/ med varandra
 • Förstå olika sorters text – både beskrivande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar och recept, såväl med som utan digitala verktyg
 • Använda internet, granska information, källkritik

Gymnasial lärvux

Estetisk kommunikation

 • Skapa dina egna bilder genom fotografering och filmande
 • Kunskap om bearbetning och redigering av det skapande med hjälp av digital teknik
 • Spela, sjunga och lyssna på musik
 • Olika estetiska uttrycksformer, exempelvis dans, bild, musik och drama
 • Kulturverksamheter i närområdet exempelvis biografer och konstutställningar
 • Uppträda, ställa ut bilder för andra

Hälsa med fokus på rörelse

 • För dig med intresse för motion, hälsa och goda levnadsvanor
 • Prova på och lär dig mer om olika motionsformer
 • Kunskaper om mat och hälsa och vad som påverkar din hälsa
 • Möjlighet till studiebesök

Matematik

 • Förmåga att använda matematiska begrepp
 • Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär
 • Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.

I Ulricehamns finns grundläggande Lärvux på två nivåer: en nivå som motsvarar träningsskola och en nivå som motsvarar anpassad grundskola.

Grundläggande Lärvux inom ämnesområde

 • Kreativ kommunikation
 • Samhällsvetenskapliga ämnen ”Min plats på jorden”
 • Svenska teckenkommunikation AKK

Grundläggande Lärvux inom ämne

Engelska

 • Tala och samtala på engelska
 • Lyssna och läsa engelsk text
 • Läsa och skriva på engelska
 • Lära dig mer om kulturen i olika länder som pratar engelska
 • Skriva ord och fraser i meddelande och beskrivningar
 • Använda lexikon och digitala verktyg

Matematik

 • Kunskap om hur tal jämförs och delas upp, samt hur de används för att antal och ordning
 • Kunskap om hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Kunskap om de olika räknesätten
 • Förstå pengars värde och användning och hur de växlas
 • Använda miniräknare och andra digitala verktyg
 • Kunskap om matematik i vardagen – strategier för problemlösning med och utan digitala teknik, i situationer med anknytning till vardag-, samhälls-, och studie-, och arbetsliv

Samhällsvetenskapliga ämnen, geografi, samhällskunskap

 • Din stad Ulricehamn
 • Länder och världsdelar
 • Jordgloben och kartan
 • Väder, klimat och årstider
 • Demokrati, mänskliga rättigheter och politiska partier

Svenska

 • Läsa och skriva både med penna och papper och digitala hjälpmedel
 • Kunskap om kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang
 • Tala och lyssna på/ med varandra
 • Förstå olika sorters text – både beskrivande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar och recept, såväl med som utan digitala verktyg
 • Använda internet, granska information, källkritik

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 17 april 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?