Anpassad utbildning för vuxna (Lärvux)

Välkommen till Lärvux i Ulricehamn!

Lärvux finns för dig som:

 • Har fyllt 20 år
 • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada
 • Vill lära dig mer

Så här fungerar Lärvux

 • Du kan söka kurser under hela året.
 • Du studerar i små grupper minst en gång i veckan.
 • Vi sätter upp mål som utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter.
 • Du får betyg eller intyg när du avslutar en kurs.
 • Det kostar ingenting att studera på Lärvux.

Kontakt

Är du intresserad av att läsa på Lärvux? Vill du veta mera om kurserna? Kontakta oss.

Anita Lundqvist, lärare
Telefon 0321-59 54 62

Eva-Lis Svensson, rektor
Telefon 0321-59 54 47

Vill du anmäla dig?

Skicka din anmälan till:

Lärvux
Vuxenutbildningen
Tingsholmsgymnasiet
523 86 Ulricehamn

Grundläggande lärvux

I Ulricehamns finns grundläggande Lärvux på två nivåer: en nivå som motsvarar träningsskola och en nivå som motsvarar anpassad grundskola.

Grundläggande Lärvux motsvarande träningsskola

Språk och kommunikation
Tecken som stöd och Pictogram – orienteringskurs. Du får förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och uttrycka dig med hjälp av ord, tecken som stöd och pictogrambilder.

Grundläggande Lärvux motsvarande anpassad grundskola

Svenska, delkurs A. Du får:

 • Samtala, lyssna och diskutera
 • Arbeta med läsinlärning
 • Läsa enkla texter
 • Skriva enkla texter
 • Använda datorn

Svenska, delkurs B. Du får:

 • Läsa böcker och tidningar
 • Skriva om något du upplevt
 • Träna stavning och enkel grammatik
 • Träna din läsförståelse
 • Använda datorn

Matematik, delkurs A. Du får:

 • Träna klockan
 • Räkna pengar och lär dig pengars värde
 • Lära dig läsa, skriva och storleksordna siffrorna 1-100
 • Addera och subtrahera

Matematik, delkurs B. Du får:

 • Göra prisjämförelser
 • Lära dig de geometriska figurerna och hur de ser ut och benämns
 • Arbeta med de fyra räknesätten
 • Mäta längd, bredd, volym och höjd
 • Jobba med matematiken i vardagen
 • Använda miniräknare och dator

Engelska, delkurs A. Du får:

 • Lära dig vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser
 • Samtala om vardagliga saker
 • Läsa korta texter på engelska
 • Lära dig om människors vardagsliv i olika länder där man talar engelska
 • Arbeta med datorn

Engelska, delkurs B. Du får:

 • Läsa längre berättelser
 • Lyssna på engelska dialoger
 • Samtala om olika saker på engelska
 • Lära dig lite om något engelsktalande lands kultur
 • Arbeta med datorn

Gymnasial lärvux

Kurser som erbjuds i gymnasial lärvux

Svenska

 • Lyssna på och läsa böcker
 • Utveckla din förmåga att läsa, skriva, uppleva och förstå olika sorters texter
 • Lära dig att hitta information med hjälp av böcker, tidningar och internet
 • Arbeta med läsförståelse
 • Utveckla din förmåga att lära dig nya ord och uttryck
 • Använda datorn för att göra egna arbeten, kommunicera och hämta information

Musik – Instrument och sång

 • Vi sjunger och musicerar tillsammans och har roligt.
 • Du får prova på olika instrument, sjunga i mikrofon, röra på dig till musik och arbeta med puls och rytm.
 • Du tränar koordination, simultankapacitet, samspel och motorik.

Digital kompetens

Kursen för dig som vill utveckla dina kunskaper inom det digitala området.

 • Vi använder datorer, surfplattor och smarttelefoner
 • Vi skriver i Word, vi söker på Internet
 • Vi lär oss mer om funktionerna i telefon och surfplatta

Idrott och Hälsa 1

Kursen för dig som gillar idrott, motion och rörelse.

 • Vi springer, går, klättrar, går balansgång
 • Vi leker
 • Vi spelar bollspel
 • Vi tränar styrka

I Ulricehamns finns grundläggande Lärvux på två nivåer: en nivå som motsvarar träningsskola och en nivå som motsvarar anpassad grundskola.

Grundläggande Lärvux motsvarande träningsskola

Språk och kommunikation
Tecken som stöd och Pictogram – orienteringskurs. Du får förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och uttrycka dig med hjälp av ord, tecken som stöd och pictogrambilder.

Grundläggande Lärvux motsvarande anpassad grundskola

Svenska, delkurs A. Du får:

 • Samtala, lyssna och diskutera
 • Arbeta med läsinlärning
 • Läsa enkla texter
 • Skriva enkla texter
 • Använda datorn

Svenska, delkurs B. Du får:

 • Läsa böcker och tidningar
 • Skriva om något du upplevt
 • Träna stavning och enkel grammatik
 • Träna din läsförståelse
 • Använda datorn

Matematik, delkurs A. Du får:

 • Träna klockan
 • Räkna pengar och lär dig pengars värde
 • Lära dig läsa, skriva och storleksordna siffrorna 1-100
 • Addera och subtrahera

Matematik, delkurs B. Du får:

 • Göra prisjämförelser
 • Lära dig de geometriska figurerna och hur de ser ut och benämns
 • Arbeta med de fyra räknesätten
 • Mäta längd, bredd, volym och höjd
 • Jobba med matematiken i vardagen
 • Använda miniräknare och dator

Engelska, delkurs A. Du får:

 • Lära dig vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser
 • Samtala om vardagliga saker
 • Läsa korta texter på engelska
 • Lära dig om människors vardagsliv i olika länder där man talar engelska
 • Arbeta med datorn

Engelska, delkurs B. Du får:

 • Läsa längre berättelser
 • Lyssna på engelska dialoger
 • Samtala om olika saker på engelska
 • Lära dig lite om något engelsktalande lands kultur
 • Arbeta med datorn

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 14 juni 2023 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?