Slam från enskilda avloppsanläggningar

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år.

Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut om eget omhändertagande finns, läs nedan). Kommunens entreprenör är för närvarande GJ & Son.

Slamdispenser

Har du en modern avloppsanläggning med god funktion finns det möjlighet att ansöka om hämtning av slam vartannat år. Möjlighet till detta ges för fritidshus, en persons-hushåll eller överdimensionerad avloppsanläggning.

Du hittar ansökningsblanketter under bygga, bo och miljö på sidan e-tjänster och blanketter.

Informationsblad latrinkompostering (pdf)

Det är viktigt att en slamavskiljare töms i tid. Detta eftersom slammet annars kan passera genom slamavskiljaren, vilket gör att det finns risk att efterföljande ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 26 januari 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?