Kulturmiljöprogram

Just nu håller vi på att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för Ulricehamns kommun. Programmet ska visa vägen i hur våra kulturmiljövärden ska används, bevaras och utvecklas.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram ger en bred bild av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Programmet används ofta i kommunens detaljplane- och bygglovsarbete, men är också ett kunskapsunderlag för medborgare, fastighetsägare och exploatörer. I ett kulturmiljöprogram kan du lära dig mer om hur kommunen har utvecklats genom tiderna och hur du ska förhålla dig till de kulturmiljövärden som finns.

Nytt kulturmiljöprogram för Ulricehamns kommun

Vårt nuvarande kulturmiljövårdsprogram behöver uppdateras för att vi ska kunna beakta våra kulturmiljövärden framöver. Just nu inventerar vi kommunen på nytt för att ta fram ett digitalt kartbaserat kulturmiljöprogram som ersätter det nuvarande kulturmiljövårdsprogrammet från 2002. Vårt nya kulturmiljöprogram ska peka ut kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader, vara styrande i hur kulturmiljövärden hanteras i detaljplane- och bygglovsarbeten samt presentera strategier för kulturmiljöarbetet. På sikt ska programmet innehålla kulturmiljöer i hela kommunen, både i tätorterna och på landsbygden.

Kulturmiljövårdsprogram från 2002

Är du nyfiken på vårt nuvarande kulturmiljövårdsprogram? Det togs fram för över tio år sedan och är uppdelat i två olika delar. Kulturmiljövårdsprogrammets första del är övergripande för hela kommunen. Den andra delen behandlar Ulricehamn stad. Trevlig läsning!

Kulturmiljövårdsprogram, del ett (pdf)
Kulturmiljövårdsprogram, del två (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 14 oktober 2022, senast ändrad den 11 december 2023 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?