Hälso- och sjukvård

När du är sjuk eller vill ha råd och hjälp om hälso- och sjukvård ska du vända dig till din vårdcentral. Du hittar kontaktuppgifter till vårdcentralen på Vårdguiden.

Kontaktuppgifter till vårdcentral via 1177 Vårdguiden

I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som:

  • Bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • Har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
  • Vistas i dagverksamhet

Ingen åldersgräns för sjukvårdsinsatser

Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. I kommunen eller hos det företag du väljer arbetar till exempel sjuksköterskor med olika specialiteter, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

När du blir inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas en journal. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Sjukvård i ditt hem

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus. Hemsjukvården är till för dig som inte själv kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Det kan också vara så att ditt behov av vård bäst kan ges i ditt egna hem.

Hemsjukvården hjälper bland annat till med:

  • Sårbehandling
  • Smärtlindring
  • Injektioner
  • Hantering av läkemedel
  • Hjälpmedel för inkontinens
  • Rådgivning

Sjukvård i hemmet

Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad så länge du har behov av vården. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa.

Kostnad för insatser från äldreomsorgen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 14 juni 2024 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?