Beställ karta och mätuppdrag

Utdrag ur en nybyggnadskartaUtdrag ur en nybyggnadskarta

När du ska söka bygglov, göra anmälan eller ansöka som strandskyddsdispens behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll i ditt byggprojekt.

Beställ kartprodukt

Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, VA-karta, borrhålskarta eller bygglovskarta

Var noga med att beskriva din planerade åtgärd så noggrant som möjligt så att du får rätt kartprodukt.
OBS:  Vid ansökan om förhandsbesked behöver du inte beställa någon kartprodukt via blanketten nedan.

Ansökan: e-tjänst eller blankett
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Exempel på avgift

  • En nybyggnadskarta <= 1999 kvm, kostar för enbostadshus 7 095 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En förenklad nybyggnadskarta <= 1999 kvm för enbostadshus kostar 5 203 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En bygglovskarta kostar från 984 kronor.

Digital karta från kommunens kartdatabas

Ansökan: e-tjänst eller blankett
Beställningstid: Cirka fyra veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för digitala kartor ta längre tid.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i dwg-format kostar 1 419 kr/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.

Hjälp med utstakning

Ansvaret för att husets placering i plan och höjd blir enligt beviljat bygglov ligger på dig som byggherre.

Du kan beställa en utstakning av kommunen eller från externa utförare. Utföraren ska ha mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer. Om extern utförare ska utföra arbetet ska denne godkännas av Ulricehamns kommun före utstakning genomförs, blankett för extern utsättare finns nedan.

Utstakningen kan delas i två moment:

  1. Grovutstakning sker innan arbetet med schakt och fyll påbörjas. Här markeras husets placering ut med stakkäpp eller sprayfärg i plan: En referenshöjd sätts som exempelvis kan vara höjden på färdigt golv. Grovutstakning är inget krav men det kan underlätta markarbetet.
  2. Finutstakning görs när markarbeten är slutförda och det är dags att placera ut husets definitiva läge. Vid finutstakning markeras huset ytterväggar (fasad) ut med spik på profiler (se bild nedan). Beställaren ansvarar för att profilstolpar och profilbrädor har god stabilitet.

Tid:  Beställning av utstakning hanteras skyndsamt. Under jul- och sommarperiod är handläggningstiden längre, var därför ute i god tid med din beställning.

Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för utstakning. Avgiften är utformad utifrån Sverige Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställd av kommunfullmäktige.

Ansökan och beställning av utstakning

Ansökan: blankett (pdf)
Ansökan om grundläggande mätningsteknisk färdighet för utstakning  (extern utsättare)

Illustration finutstakning

Illustration över finutstakning

Hjälp med lägeskontroll

För att kontrollera att det nya huset hamnat rätt görs en lägeskontroll genom inmätning i plan och höjd. Då får huset också sina slutgiltiga koordinater och kan läggas in på kartan.

Tid: Beställning av lägeskontroll hanteras skyndsamt. Under jul- och sommarperiod är handläggningstiden längre, var därför ute i god tid med din beställning. 
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för lägeskontroll. Avgiften är utformad utifrån Sverige Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställd av kommunfullmäktige.

Beställning av mätuppdrag

Ansökan: blankett (pdf)

Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, VA-karta, borrhålskarta eller bygglovskarta

Var noga med att beskriva din planerade åtgärd så noggrant som möjligt så att du får rätt kartprodukt.
OBS:  Vid ansökan om förhandsbesked behöver du inte beställa någon kartprodukt via blanketten nedan.

Ansökan: e-tjänst eller blankett
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Exempel på avgift

  • En nybyggnadskarta <= 1999 kvm, kostar för enbostadshus 7 095 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En förenklad nybyggnadskarta <= 1999 kvm för enbostadshus kostar 5 203 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En bygglovskarta kostar från 984 kronor.

Digital karta från kommunens kartdatabas

Ansökan: e-tjänst eller blankett
Beställningstid: Cirka fyra veckor. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för digitala kartor ta längre tid.
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i dwg-format kostar 1 419 kr/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 20 oktober 2020 av Emma Claesson

E-tjänster och blanketter

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?