Anbudstävling

Ulricehamns kommun anordnar anbudstävlingar där du som byggherre ges möjlighet att leda bostadsutvecklingen på kommunal mark.

Tävling utan markanvisningsavtal

Kommunen kan i vissa fall tillämpa arkitekttävling eller anbudstävling som inte leder till att parterna ingår i ett markanvisningsavtal. Parterna ingår då direkt i ett juridiskt bindande överlåtelse- eller upplåtelseavtal, som innefattar de villkor som kommunen vill ha med för att säkerställa att det vinnande förslaget genomförs. Förfarandet kan tillämpas i de fall då kommunen bedömer att en byggherre inte behöver någon markanvisningstid för att förhandla om förutsättningarna inför ett överlåtelse- och upplåtelseavtal med kommunen. Det kan exempelvis handla om fall då den kommunägda marken är planlagd och förutsättningarna för exploatering är tydliga. Tävlingar utan markanvisningsavtal omfattas inte av riktlinjer för markanvisning.

Kommande anbudstävlingar

Ulricehamns kommun tar beslut om att genomföra anbudstävlingar för specifika områden. Frågor? Välkommen att kontakta oss.

markochexploatering@ulricehamn.se

Publicerat av Elin Ohlsson den 21 december 2021, senast ändrad den 23 augusti 2022 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?