112 nödnummer

Akut hjälp

Om du eller någon annan är i akut behov av skydd, stöd eller hjälp ring SOS Alarm på telefon 112.…

personal med brukare Foto: Greta Malm

Äldreomsorg

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp kan få det av Ulricehamns kommuns äldreomsorg. Vi hjälper dig att…

Hemsjukvård, logga

Hemsjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdgivare har möjlighet att…

Familj om leker

Familj, barn och unga

Alla ska kunna leva under goda och trygga förhållanden. Ulricehamns kommun erbjuder dig stöd i olika frågor som rör familj…

Barnhänder med färg på

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats med aktiviteter för barn och föräldrar. På familjecentralen hittar du barnhälsovård och barnmorskemottagning. Vi vänder oss…

Bild på löv Foto: Helena LundbergBild på löv Foto: Helena Lundberg

Anhörigstöd

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller…

Åsunden Foto: Jan Töve

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också…

Bild på pengar

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att du som bor i Ulricehamns kommun och inte kan försörja dig…

Bild på person som lägger in en rullstol i en bill

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för dig med funktionsnedsättning. Beslut om färdtjänst beror på det behov du har och för…

Ny i Sverige

Du som är nyanländ till Sverige får stöd av kommunen att komma in i samhället. Integration handlar om att människor…

Händer som håller i ett betalkort

Konsumentrådgivning

Ulricehamns kommun samarbetar med Borås Stad i frågor om konsumentrådgivning och skuldsanering. Du som bor i Ulricehamns kommun och behöver…

Vy över Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Överförmyndare och god man

God man, förvaltare och förmyndare är en person som stöder en medmänniska i till exempel juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Du…

Händer som formar ett hjärta

Engagera dig

Vill du engagera dig och hjälpa andra människor? Din insats behövs! Här kan du läsa om olika sätt att engagera…

Oasen – mötesplats för pensionärer

Oasen är en mötesplats för alla pensionärer. Alla seniorer och förtidspensionärer är välkomna till Oasen! Att besöka mötesplatsen är kostnadsfritt…

Tecknad bild på många människor

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av stöd från flera verksamheter, exempelvis socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård kan du få dina insatser…