Vi behöver fler familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och umgängesstödjare i kommunen

Ibland kan svårigheter för barn eller ungdomar uppstå, som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. Ibland kan barnet eller ungdomen behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Ibland handlar det om att utöka barnets eller ungdomens sociala nätverk och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kraven som ställs är olika beroende på uppdrag. Socialtjänsten genomför en noggrann kontroll och utredning innan du godkänns som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Alla familjehem erbjuds utbildningar och handledning både inför och under sitt uppdrag. Även kontaktpersoner och kontaktfamiljer erbjuds utbildningar och handledning vid behov.

Uppdraget innebär inte något ekonomiskt ansvar och du förväntas inte heller ge ett professionellt stöd.

Du kan läsa mer på socialstyrelsen.se/mininsats

Har du en plats i ditt hjärta?

Kan du tänka dig att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson hos oss?

Kontakta individ- och familjeomsorgens reception, 0321-59 56 00. Du kan också maila till barn- och ungdomsmottagningen.

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

När din intresseanmälan har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett i detta formulär. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din intresseanmälan av att bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.

Så här behandlar vi personuppgifter på ulricehamn.se

 

Familjehem

Vad gör ett familjehem?

Ett familjehem är en vanlig familj som tar emot någon annans barn för vård och fostran, under längre eller kortare tid. Familjehemmet gör allt för barnet som vanliga föräldrar gör för sina barn. Man förväntas ge barnet mat, husrum och en uppfostran. Man följer med till vård- och tandläkarbesök och hjälper barnet till en bra fritidssysselsättning. Kort sagt – man är förälder dygnet runt. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Det är viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrags som familjehem.

Familjehemsföräldrarna har inte det juridiska ansvaret som en vårdnadshavare har. Ett familjehemsboende barn ärver till exempel inte sina familjehemsföräldrar.

Vem kan bli familjehem?

Det krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Vi söker helt vanliga familjer. Det som krävs är att man har utrymme i sitt hem, att man har tid, engagemang och vill finnas till för ytterligare en familjemedlem. Alla barn är unika och har olika behov. Därför behövs det olika typer av familjer. Det viktiga är att ni är en eller två trygga vuxna som kan erbjuda en stabil tillvaro för barnen. Att man har hemmavarande barn är inget hinder.

Hur blir man familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du ringa till individ och familjeomsorgens reception och be om att få prata med en familjehemssekreterare. Du kan också mejla till familjehemsmejlen så kontaktar vi dig för mer information. Om du efter telefonsamtal med oss är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning. Syftet med utredningen är att bedöma om familjen är lämplig som uppdragstagare. Utredningen innebär hembesök, olika registerkontroller, samtal samt referenser.

Om utredningen visar att din familj bedöms som lämplig att bli familjehem kommer vi kontakta er när vi har ett barn som vi har matchat ihop med er. Ni får då information gällande uppdraget och får ta ställning till om ni vill ta uppdraget eller inte. Det är viktigt att tänka över beslutet i förväg då det är ett stort och viktigt åtagande att ta emot ett barn i sitt hem.

Får man rådgivning eller annat stöd från kommunen?

Ja, man får stöd och rådgivning av en familjehemssekreterare. Man får också handledning i grupp tillsammans med andra familjehem. Gruppen leds av en extern utbildad handledare. Man erbjuds också en särskild familjehemsutbildning, Ett hem att växa i. Målsättningen är att alla familjehem ska gå denna utbildning. Dessa ges löpande.

Kontaktfamilj

Vad gör en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj tar emot ett barn en eller ett par helger i månaden. Anledningen till att ett barn behöver en kontaktfamilj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver fler trygga vuxna i sin omgivning, ett miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det behövs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Vi söker helt vanliga familjer. Det som krävs är att man har utrymme i sitt hem, att man har tid, engagemang och vill finnas till för ytterligare en familjemedlem. Det är också viktigt med en stabil livssituation. Att man är ensamstående eller har hemmavarande barn är inget hinder. Då olika barn har olika behov behövs olika familjer.

Hur blir man kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kan du ringa till individ och familjeomsorgens reception och be om att få prata med en familjehemssekreterare. Du kan också mejla till familjehemsmejlen så kontaktar vi dig för mer information. Om du efter telefonsamtal med oss är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning. Syftet med utredningen är att bedöma om familjen är lämplig som uppdragstagare. Utredningen innebär hembesök, olika registerkontroller, samtal samt referenser.

Om utredningen visar att din familj bedöms som lämplig att bli kontaktfamilj kommer vi kontakta er när vi har ett barn som vi har matchat ihop med er. Ni får då information gällande uppdraget och får ta ställning till om ni vill ta uppdraget eller inte.

Kontaktperson

Vad gör en kontaktperson?

En kontaktperson fungerar som ett stöd eller en vän till ett barn ett par timmar i veckan. Utifrån barnets behov och intressen gör ni olika saker tillsammans och bygger upp en relation. Du blir en person att vända sig till och blir en trygg vuxen för en ung människa.

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Det viktiga är att du är en trygg vuxen som kan utgöra ett stöd i ett barns liv. Eftersom barn har olika behov behövs olika personer.

Hur blir man kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du ringa till individ och familjeomsorgens reception och be om att få prata med en familjehemssekreterare. Du kan också mejla till familjehemsmejlen så kontaktar vi dig för mer information. Om du efter telefonsamtal med oss är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning. Syftet med utredningen är att bedöma om du är lämplig som uppdragstagare. Utredningen innebär samtal, olika registerkontroller samt referenser.

Om utredningen visar att du bedöms som lämplig att bli kontaktperson kommer vi kontakta dig när vi har ett barn som vi har matchat ihop med dig. Ni får då information gällande uppdraget och får ta ställning till om ni vill ta uppdraget eller inte.

Umgängesstödjare

Vad gör en umgängesstödjare?
Ett umgängesstöd fungerar som ett stöd för barnet vid umgänge som är avgjort genom ett beslut från Tingsrätten. Umgängesstödet finns till i umgängessituationen och har en mer närvarande funktion än deltagande. Det är föräldern som träffar barnet och umgängesstödet finns med. Denna form av umgänge är aktuell när föräldrar separerat och oenighet finns om hur barnet ska träffa den föräldern som den inte bor med. En eller båda föräldrarna har vänt sig till tingsrätten för att överlåta till tingsrätten att avgöra hur barnet ska ha umgänge. Det kallas för umgängestvist. Umgängesstöd observerar och skriver ner hur barnet och föräldern samspelar samt vad de gör tillsammans under umgänget. Tingsrätten får sen del av de uppgifter som framkommit om umgänget så att de kan ta nya beslut om hur barnet och umgänge kan se ut.

Vem kan bli umgängesstödjare?
Det krävs ingen särskild utbildning för att bli umgängesstöd samtidigt som det är meriterande om personen har arbetat med barn i någon form. Det är viktigt att du är en trygg vuxen som kan utgöra ett stöd i ett barns situation vid umgänget.

Hur blir man umgängesstödjare?
Om du är intresserad av att bli umgängesstöd kan du ringa till individ- och familjeomsorgens reception och be om att få prata med en familjerättssekreterare. Om du efter telefonsamtal med oss är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning. Syftet med utredningen är att bedöma om du är lämplig som uppdragstagare. Utredningen innebär samtal, olika registerkontroller samt referenser.
Om utredningen visar att du bedöms som lämplig att bli umgängesstöd kommer vi kontakta dig när vi har ett barn som har behov av umgängesstöd. Du får då information gällande uppdraget och får ta ställning till om du vill ta uppdraget eller inte.

Ekonomisk ersättning

Som uppdragstagare får man ett arvode som är skattepliktigt och en omkostnadsersättning som ska täcka kostnaderna för barnet. Ersättningarna skiljer sig mellan de olika uppdragen. Ulricehamns kommun följer Sveriges kommunens och regioners (SKR) rekommendationer för detta.

Kontakta oss

Ulricehamns kommun söker alltid nya uppdragstagare!

Är du intresserad eller vill veta mer, hör av dig till oss genom att ringa till individ och familjeomsorgens reception på telefon 0321-59 56 00 och be om att få prata med en familjehemssekreterare eller e-posta till adressen familjehem@ulricehamn.se så kontaktar vi dig för mer information.

Vad gör ett familjehem?

Ett familjehem är en vanlig familj som tar emot någon annans barn för vård och fostran, under längre eller kortare tid. Familjehemmet gör allt för barnet som vanliga föräldrar gör för sina barn. Man förväntas ge barnet mat, husrum och en uppfostran. Man följer med till vård- och tandläkarbesök och hjälper barnet till en bra fritidssysselsättning. Kort sagt – man är förälder dygnet runt. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Det är viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrags som familjehem.

Familjehemsföräldrarna har inte det juridiska ansvaret som en vårdnadshavare har. Ett familjehemsboende barn ärver till exempel inte sina familjehemsföräldrar.

Vem kan bli familjehem?

Det krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Vi söker helt vanliga familjer. Det som krävs är att man har utrymme i sitt hem, att man har tid, engagemang och vill finnas till för ytterligare en familjemedlem. Alla barn är unika och har olika behov. Därför behövs det olika typer av familjer. Det viktiga är att ni är en eller två trygga vuxna som kan erbjuda en stabil tillvaro för barnen. Att man har hemmavarande barn är inget hinder.

Hur blir man familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du ringa till individ och familjeomsorgens reception och be om att få prata med en familjehemssekreterare. Du kan också mejla till familjehemsmejlen så kontaktar vi dig för mer information. Om du efter telefonsamtal med oss är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning. Syftet med utredningen är att bedöma om familjen är lämplig som uppdragstagare. Utredningen innebär hembesök, olika registerkontroller, samtal samt referenser.

Om utredningen visar att din familj bedöms som lämplig att bli familjehem kommer vi kontakta er när vi har ett barn som vi har matchat ihop med er. Ni får då information gällande uppdraget och får ta ställning till om ni vill ta uppdraget eller inte. Det är viktigt att tänka över beslutet i förväg då det är ett stort och viktigt åtagande att ta emot ett barn i sitt hem.

Får man rådgivning eller annat stöd från kommunen?

Ja, man får stöd och rådgivning av en familjehemssekreterare. Man får också handledning i grupp tillsammans med andra familjehem. Gruppen leds av en extern utbildad handledare. Man erbjuds också en särskild familjehemsutbildning, Ett hem att växa i. Målsättningen är att alla familjehem ska gå denna utbildning. Dessa ges löpande.

Publicerat av Elin Ohlsson den 4 september 2015, senast ändrad den 28 december 2022 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?