Studieförbund

Studieförbund som är verksamma inom Ulricehamns kommun och vars centrala organisation får statsbidrag genom Folkbildningsrådet, kan söka kommunbidrag från Ulricehamns kommun.

Studieförbunden kan få bidrag för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.

Aktiva studieförbund i kommunen

Kommunbidrag till studieförbund

Kultur- och fritid, Ulricehamns kommun har beslutat att följa Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till studieförbunden:

 • Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Bidraget utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.
 • Innevarande års anslag beräknas på den genomsnittliga verksamheten under 2 år, med eftersläpning på ett år.
 • De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.

Vid beräkningar används:

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet

 • unika deltagare
 • studietimmar
 • deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang

 • antal kulturarrangemang

Anslaget fördelas enligt följande

 • 70 procent studiecirklar (50 procent deltagare 50 procentstudietimmar)
 • 10 procent annan folkbildningsverksamhet (50 procent deltagare 50 procent studietimmar)
 • 20 procent kulturarrangemang (antal kulturprogram)

För de studieförbund som är nya i kommunen sker infasning efter genomförd verksamhet efter samma princip som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 procent av anslaget och andra utbetalningsåret 100 procent.

Bidraget betalas ut under första kvartalet.

Inrapportering av verksamhet:

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av kommunbidraget. Som exempel så innebär det att 2021 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.

Verksamhetsplan för kommande år lämnas senast 15 december.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och påskrivet kommunsammandrag (sammanställning över STUV) lämnas senast 30 juni.

Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.

Inrapportering sker genom vår e-tjänst:

Ansökan om kommunbidrag till studieförbund

Kultur & Fritid kallar till dialog med studieförbunden, representanter från politiken och tjänstemän och i syfte att utveckla samarbete.

Projektstöd för studieförbund till kultur för äldre

Ändamål

Kultur och fritid delar ut 100 000 kronor för kulturarrangemang för äldre under året. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om medel är möjlig för studieförbund som har en projektidé som innefattar att äldre får stor möjlighet att vara med och skapa och delta aktivt.

Exempel på aktiviteter: allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.

Villkor

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.
Projektet ska vara nyskapande.
Aktiviteter som redan bedrivs på äldreboenden osv kan man inte söka stöd för. Man kan få stöd att köpa tjänster (ex: musiker, konstpedagog etc.) och inköp av förbrukningsmaterial. Man kan inte få stöd för inköp av musikanläggningar, hyra av lokal etc.
Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, t.ex. hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur samarbetet kommer ske.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via vår e-tjänst, gå via länk nedan, och ska vara kommunen tillhanda senast den 31 januari.

Projektstöd för studieförbund till kultur för äldre

Redovisning

Projektet ska redovisas senast den 31 december det år ansökan gäller.

Redovisar gör du genom att logga in i självserviceportalen där du gjorde din ansökan https://sjalvservice.ulricehamn.se/. Du hittar inloggning längst upp till höger. Ansökan hittar du sedan på mina sidor.

Kultur- och fritid, Ulricehamns kommun har beslutat att följa Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till studieförbunden:

 • Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Bidraget utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.
 • Innevarande års anslag beräknas på den genomsnittliga verksamheten under 2 år, med eftersläpning på ett år.
 • De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.

Vid beräkningar används:

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet

 • unika deltagare
 • studietimmar
 • deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang

 • antal kulturarrangemang

Anslaget fördelas enligt följande

 • 70 procent studiecirklar (50 procent deltagare 50 procentstudietimmar)
 • 10 procent annan folkbildningsverksamhet (50 procent deltagare 50 procent studietimmar)
 • 20 procent kulturarrangemang (antal kulturprogram)

För de studieförbund som är nya i kommunen sker infasning efter genomförd verksamhet efter samma princip som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 procent av anslaget och andra utbetalningsåret 100 procent.

Bidraget betalas ut under första kvartalet.

Inrapportering av verksamhet:

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av kommunbidraget. Som exempel så innebär det att 2021 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.

Verksamhetsplan för kommande år lämnas senast 15 december.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och påskrivet kommunsammandrag (sammanställning över STUV) lämnas senast 30 juni.

Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.

Inrapportering sker genom vår e-tjänst:

Ansökan om kommunbidrag till studieförbund

Kultur & Fritid kallar till dialog med studieförbunden, representanter från politiken och tjänstemän och i syfte att utveckla samarbete.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 juli 2019, senast ändrad den 1 juni 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?