Personligt ombud

Ett personligt ombud är en fristående offentlig verksamhet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Vad kan personligt ombud hjälpa dig med?

För dig med en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att klara av kontakten med myndigheter, vårdinrättningar eller andra serviceverksamheter helt själv. Då finns personligt ombud som hjälp. Tillsammans identifierar vi och sätter ord på vilken typ av hjälp just du behöver. Vårt arbete ska leda till att du ska känna dig delaktig i samhället och få ett så självständigt liv som möjligt.

När kan du få hjälp av ett personligt ombud?

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att det är svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp av ett personligt ombud. Det krävs inget särskilt beslut, remiss eller ansökan för att få hjälp av ett personligt ombud, men vi gör först en utvärdering för att se om vårt stöd kan förbättra din situation.

Kontakt

Sofia Mårtensson
telefon 0321-59 56 83
sofia.martensson@ulricehamn.se

Så arbetar vi

Kontakten med ett personligt ombud baseras på din situation och dina behov. Tillsammans med dig sätter vi ord på vad du behöver för vård, stöd och service.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd. Det som avgör hur länge du har kontakt med oss beror på vad du behöver hjälp med.

Vi har tystnadsplikt. Vi för heller ingen journal. Däremot skriver vi minnesanteckningar för att komma ihåg vad du berättar och vad vi ska göra. Anteckningarna förstörs när vår kontakt tar slut.

Det är gratis att få hjälp av ett personligt ombud.

Du bestämmer själv vart vi ska träffas. Du är välkommen till vårt kontor, men vi kan också komma hem till dig, eller om du hellre vill att vi träffas på ett kafé eller annan offentlig plats.

Det här gör inte det personliga ombudet

  • Myndighetsutövning med beslut.
  • Svarar för behandling och annan vårdinsats.
  • Tar över annan huvudmans ansvar för samordning av insatser.
  • Ersätter inte det arbete som utförs av exempelvis god man, handläggare, kontaktperson eller boendestödjare

Kontakten med ett personligt ombud baseras på din situation och dina behov. Tillsammans med dig sätter vi ord på vad du behöver för vård, stöd och service.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd. Det som avgör hur länge du har kontakt med oss beror på vad du behöver hjälp med.

Vi har tystnadsplikt. Vi för heller ingen journal. Däremot skriver vi minnesanteckningar för att komma ihåg vad du berättar och vad vi ska göra. Anteckningarna förstörs när vår kontakt tar slut.

Det är gratis att få hjälp av ett personligt ombud.

Du bestämmer själv vart vi ska träffas. Du är välkommen till vårt kontor, men vi kan också komma hem till dig, eller om du hellre vill att vi träffas på ett kafé eller annan offentlig plats.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 september 2016, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?