Påverka i Ulricehamns kommun

Du kan vara med och påverka i Ulricehamns kommun. Här kan du lämna dina synpunkter eller medborgarförslag. Om du lämnar en synpunkt kommer vi återkoppla till dig inom några dagar. Om du lämnar ett medborgarförslag så tas denna upp i kommunfullmäktige och därför tar det i de flesta fall ett antal månader innan du får svar på ditt förslag.

Landsbygd i Knätte. Foto: Jan TöveFoto: Jan Töve

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna dina synpunkter som rör kommunens verksamheter. En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske beröm. Det handlar ofta om ett enklare ärende som du kan få ett snabbt svar på.

Alla synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och bevaras. Du kan välja att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Lämna synpunkt

Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Ulricehamns kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. Tanken med medborgarförslag är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan där det krävs ett visst utredningsarbete. Ett medborgarförslag får inte innehålla olika ämnen. Om du har flera olika förslag får du lämna in flera medborgarförslag.

Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag utan ska underteckna det med namn och adress. Medborgarförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. I och med att du skickar in ett medborgarförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats.

Vad händer med mitt förslag?

Du får först en bekräftelse på att ditt medborgarförslag tagits emot. Medborgarförslag tas emot av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige överlämnar sedan medborgarförslaget till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen tar upp ärendet på sitt sammanträde, dessa är öppna för allmänheten.

Lämna medborgarförslag

Lämna ditt medborgarförslag här.

Du kan också skicka e-post till kommun@ulricehamn.se eller skicka brev till: Ulricehamns kommun, kansliet, 523 86 Ulricehamn.
Ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Dialog med beredningarna

Kommunfullmäktige har fyra olika beredningar som får tillfälliga uppdrag att arbeta med. En viktig del i beredningarnas arbete är att föra en dialog med medborgare och organisationer i Ulricehamns kommun. Det innebär att du kan göra din röst hörd i aktuella ärenden och få möjlighet att påverka hur Ulricehamns kommun utvecklas.

Beredningarnas webbsidor

Kontakta politiker

Kontakta politiker i kommunfullmäktige
Kontakta politiker i kommunstyrelse
Kontakta politiker i beredningarna

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?