Kommunalt bidrag för vägunderhåll

Väg. Foto: Jan Töve

Det finns tre typer av kommunala bidrag för underhåll av enskilda vägar i Ulricehamns kommun. Hur och när bidraget betalas ut beror på vilken typ av väg som bidraget avser. Nedan finner du information kring de olika bidragen och hur processen för respektive bidrag fungerar. Reglerna för bidragen finner ni via denna , länk reglerna benämns ”Regler för vägbidrag till enskilda vägar”.

Årligt bidrag - enskild utfartsväg

Varje år betalar Ulricehamn kommun ut ett bidrag för vägunderhåll av enskilda utfartsvägar. Berörd/berörda väghållare utmed vägen ska hålla vägen öppen för allmänheten och bestämmer själv över samt har ansvaret för väghållningen.

Vilka enskilda utfartsvägar omfattas?

Bidraget utgår till enskilda utfartsvägar som är minst 100 meter långa och hör till fastighet/fastigheter med året runt boende.

Vem betalas bidraget ut till?

Bidraget betalas till det permanentboende som ligger längst in på vägen och det är utifrån längden till denna fastighet som beräkningen av bidraget görs.

Hur beräknas bidraget?

Bidraget baseras på vägens längd och utifrån längden beräknas bidragssumman. Bidraget per meter år 2020 är 5.50 kr.

Hur går ansökningen till?

OBS, ANSÖKNINGSPERIODEN FÖR 2020 ÄR PASSERAD OCH ANSÖKAN ÄR STÄNGD.

Ny rutin med e-ansökan införs 2020
Fr.o.m. 2020 kommer bidraget för enskilda utfartsvägar sökas genom en e-tjänst,
En ansökan kommer behövas för att erhålla bidraget.
Den som ska erhålla bidraget, alltså permanentboende längst in på vägen använder vår nya e-tjänst för ansökan. Här finns länk för ansökan och ni fyller där i alla uppgifter om vägen. Identifiering sker med hjälp av bank-id.

För dem som bor längs enskild utfartsväg som tidigare ej fått bidrag

Bor du/ni på en enskild utfartsväg där ni idag inte får något bidrag utbetalt och är intresserade av att ansöka om kommunalt bidrag?
Gå då in på länk för ansökan och välj ”Ny ansökan”

Frågor om bidraget?

Kontakta exploateringsenheten
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00

Årligt driftsbidrag - statsbidragsberättigad enskild väg

Varje år betalar Ulricehamns kommun ut ett årligt driftbidrag till enskilda vägar som är statsbidragsberättigade. Bidraget betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och bidraget ska användas till barmarksunderhåll och vinterväghållning.

Vilka vägar omfattas?

De enskilda vägar som uppfyller kraven för att få statsbidrag.

Hur beräknas bidraget?

Trafikverket betalar årligen ut ett bidrag till enskilda vägar som uppfyller kraven. Trafikverkets underlag skickas till Ulricehamns kommun och utifrån det underlaget beräknas hur stort det kommunala bidraget blir för respektive väg.

Hur går ansökningen till?

För att få det årliga driftsbidraget från Ulricehamns kommun behöver ni inte skicka in någon ansökan. Om ni har en statsbidragsberättigad enskild väg betalas det kommunala bidraget ut automatiskt när kommunen mottagit underlaget från Trafikverket.

När görs utbetalningen?

Ulricehamns kommun har för avsikt att betala ut bidraget under januari månad, viss försening kan förekomma och då betalas bidraget ut under februari.

Frågor?

Om ni har frågor kring bidraget är ni välkomna att skicka era frågor till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt ringa 0321-59 50 00.

Särskilt driftsbidrag - statsbidragsberättigad enskild väg

För de enskilda vägar som är statsbidragsberättigade finns det möjlighet att ansöka om ett särskilt bidrag vid speciella arbeten. Det kan exempelvis handla om att förstärka vägen eller byta en trumma.

Hur söks bidraget?

Inför att ett särskilt arbete ska genomföras kontaktas Trafikverket för kostnadsberäkning och information kring vilken bidragssumma som kan erhållas. Efter att arbetet är utfört och godkänt av Trafikverket, finns det möjlighet att ansöka om bidrag hos Ulricehamns kommun.

Fyll i och sänd in blanketten: Ansökan om särskilt driftsbidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar
Bifoga godkänt besiktningsprotokoll från Trafikverket samt ett protokoll där samfälligheten/föreningen tar beslut om arbete.

Ulricehamns kommun betalar 15 procent av Trafikverkets bidragsunderlag, inklusive moms om det finns medel kvar i årets budget. Det är först till kvarn-principen som tillämpas för detta bidrag och därmed kan inget bidrag garanteras på förhand.

 

Frågor?

Om ni har frågor kring bidraget är ni välkomna att kontakta oss på mail:  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se eller ring 0321-59 50 00.

Varje år betalar Ulricehamn kommun ut ett bidrag för vägunderhåll av enskilda utfartsvägar. Berörd/berörda väghållare utmed vägen ska hålla vägen öppen för allmänheten och bestämmer själv över samt har ansvaret för väghållningen.

Vilka enskilda utfartsvägar omfattas?

Bidraget utgår till enskilda utfartsvägar som är minst 100 meter långa och hör till fastighet/fastigheter med året runt boende.

Vem betalas bidraget ut till?

Bidraget betalas till det permanentboende som ligger längst in på vägen och det är utifrån längden till denna fastighet som beräkningen av bidraget görs.

Hur beräknas bidraget?

Bidraget baseras på vägens längd och utifrån längden beräknas bidragssumman. Bidraget per meter år 2020 är 5.50 kr.

Hur går ansökningen till?

OBS, ANSÖKNINGSPERIODEN FÖR 2020 ÄR PASSERAD OCH ANSÖKAN ÄR STÄNGD.

Ny rutin med e-ansökan införs 2020
Fr.o.m. 2020 kommer bidraget för enskilda utfartsvägar sökas genom en e-tjänst,
En ansökan kommer behövas för att erhålla bidraget.
Den som ska erhålla bidraget, alltså permanentboende längst in på vägen använder vår nya e-tjänst för ansökan. Här finns länk för ansökan och ni fyller där i alla uppgifter om vägen. Identifiering sker med hjälp av bank-id.

För dem som bor längs enskild utfartsväg som tidigare ej fått bidrag

Bor du/ni på en enskild utfartsväg där ni idag inte får något bidrag utbetalt och är intresserade av att ansöka om kommunalt bidrag?
Gå då in på länk för ansökan och välj ”Ny ansökan”

Frågor om bidraget?

Kontakta exploateringsenheten
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 mars 2017, senast ändrad den 25 augusti 2020 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?