Kommunalt bidrag för vägunderhåll

Det finns tre typer av kommunala bidrag för underhåll av enskilda vägar i Ulricehamns kommun.

Hur och när bidraget betalas ut beror på vilken typ av väg som bidraget avser. Här hittar du information kring de olika bidragen och hur processen för respektive bidrag fungerar.

Ansökan om särskilt driftsbidrag för stadsbidragsberättigade enskilda vägar (pdf)

Årligt bidrag - enskild utfartsväg

Varje år betalar Ulricehamn kommun ut ett bidrag för vägunderhåll av enskilda utfartsvägar. Berörd/berörda väghållare utmed vägen ska hålla vägen öppen för allmänheten och bestämmer själv över samt har ansvaret för väghållningen.

De enskilda utfartsvägar som omfattas

Bidraget utgår till enskilda utfartsvägar som är minst 100 meter långa och hör till fastighet/fastigheter med året runt boende.

Vem bidraget betalas ut till

Bidraget betalas till det permanentboende som ligger längst in på vägen och det är utifrån längden till denna fastighet som beräkningen av bidraget görs.

Hur bidraget beräknas

Bidraget baseras på vägens längd och utifrån längden beräknas bidragssumman. Bidraget per meter år 2024 är 5, 70 kronor.

Så här ansöker du

Ansökan för 2024 är stängd. 

Ansökan för 2024  är öppen fram till 15 mars. Därefter är det ej möjligt att ansöka för 2024. Du behöver alltid ansöka för att kunna få bidraget. Den som ska få bidraget (permanentboende längst in på vägen) ansöker via e-tjänsten. Identifiering sker med hjälp av BankID.

Ansökan om vägbidrag till enskild utfartsväg

För dig som bor längs enskild utfartsväg som tidigare inte fått bidrag

Bor du/ni på en enskild utfartsväg där ni idag inte får något bidrag utbetalt och är intresserade av att ansöka om kommunalt bidrag? Ansök via e-tjänsten och välj ”Ny ansökan”.

Ansökan om vägbidrag till enskild utfartsväg

Frågor om bidraget?

Kontakta exploateringsenheten
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00

Årligt driftsbidrag - statsbidragsberättigad enskild väg

Varje år betalar Ulricehamns kommun ut ett årligt driftbidrag till enskilda vägar som är statsbidragsberättigade. Bidraget betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och bidraget ska användas till barmarksunderhåll och vinterväghållning.

Vägar som omfattas

De enskilda vägar som uppfyller kraven för att få statsbidrag.

Hur bidraget beräknas

Trafikverket betalar årligen ut ett bidrag till enskilda vägar som uppfyller kraven. Trafikverkets underlag skickas till Ulricehamns kommun och utifrån det underlaget beräknas hur stort det kommunala bidraget blir för respektive väg.

Hur ansökningen går till

För att få det årliga driftsbidraget från Ulricehamns kommun behöver du inte skicka in någon ansökan. Om ni har en statsbidragsberättigad enskild väg betalas det kommunala bidraget ut automatiskt när kommunen mottagit underlaget från Trafikverket.

När utbetalningen görs

Ulricehamns kommun har för avsikt att betala ut bidraget under januari månad. Viss försening kan förekomma och då betalas bidraget ut under februari.

Frågor?

Om ni har frågor kring bidraget är ni välkomna att skicka era frågor till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se eller ringa 0321-59 50 00.

Särskilt driftsbidrag - statsbidragsberättigad enskild väg

För de enskilda vägar som är statsbidragsberättigade finns det möjlighet att ansöka om ett särskilt bidrag vid speciella arbeten. Det kan exempelvis handla om att förstärka vägen eller byta en trumma.

Hur bidraget söks

Inför att ett särskilt arbete ska genomföras kontaktas Trafikverket för kostnadsberäkning och information kring vilken bidragssumma som kan erhållas. Efter att arbetet är utfört och godkänt av Trafikverket, finns det möjlighet att ansöka om bidrag hos Ulricehamns kommun.

Ansökan om särskilt driftsbidrag för stadsbidragsberättigade enskilda vägar (pdf)

Bifoga godkänt besiktningsprotokoll från Trafikverket samt ett protokoll där samfälligheten/föreningen tar beslut om arbete.

Ulricehamns kommun betalar 15 procent av Trafikverkets bidragsunderlag, inklusive moms om det finns medel kvar i årets budget. Det är först till kvarn-principen som tillämpas för detta bidrag och därmed kan inget bidrag garanteras på förhand.

Frågor?

Om du har frågor kring bidraget är du välkomna att höra dig: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se eller ring 0321-59 50 00.

Varje år betalar Ulricehamn kommun ut ett bidrag för vägunderhåll av enskilda utfartsvägar. Berörd/berörda väghållare utmed vägen ska hålla vägen öppen för allmänheten och bestämmer själv över samt har ansvaret för väghållningen.

De enskilda utfartsvägar som omfattas

Bidraget utgår till enskilda utfartsvägar som är minst 100 meter långa och hör till fastighet/fastigheter med året runt boende.

Vem bidraget betalas ut till

Bidraget betalas till det permanentboende som ligger längst in på vägen och det är utifrån längden till denna fastighet som beräkningen av bidraget görs.

Hur bidraget beräknas

Bidraget baseras på vägens längd och utifrån längden beräknas bidragssumman. Bidraget per meter år 2024 är 5, 70 kronor.

Så här ansöker du

Ansökan för 2024 är stängd. 

Ansökan för 2024  är öppen fram till 15 mars. Därefter är det ej möjligt att ansöka för 2024. Du behöver alltid ansöka för att kunna få bidraget. Den som ska få bidraget (permanentboende längst in på vägen) ansöker via e-tjänsten. Identifiering sker med hjälp av BankID.

Ansökan om vägbidrag till enskild utfartsväg

För dig som bor längs enskild utfartsväg som tidigare inte fått bidrag

Bor du/ni på en enskild utfartsväg där ni idag inte får något bidrag utbetalt och är intresserade av att ansöka om kommunalt bidrag? Ansök via e-tjänsten och välj ”Ny ansökan”.

Ansökan om vägbidrag till enskild utfartsväg

Frågor om bidraget?

Kontakta exploateringsenheten
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 mars 2017, senast ändrad den 20 mars 2024 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?