Pastellens förskola i Blidsberg

I Blidsberg ligger Pastellens förskola. Vi är särskilt stolta över vårt framgångsrika arbete med hållbar utveckling vilket innefattar trygga relationer, ett hållbart samhälle och en miljömedveten vardag. På förskolan serveras vällagad mat på plats av vår egen kock.

Bild på Pastellens förskola och skolgården med sandlåda med en båt i förgrundenPastellens förskola

Förskolan ligger mitt emot ett naturskönt område vid Ätran. På gångavstånd finns Blidsbergs skola (F-6) där ortens bibliotek ligger. Pastellens förskola består av två avdelningar, Smultronet och Blåbäret.

På Pastellens förskola arbetar vi efter vår vision: Alla människor får tänka, tycka och vara olika men aldrig skada eller såra någon.

Förskolans engagerade pedagoger bedriver en verksamhet som främjar lek och aktiviteter, samt stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.

 

 

Trivsel och trygghet

För att ditt barn ska trivas och utvecklas hos oss är det viktigt med en bra start, alla barn ska få en trygg anknytning. Vi har en föräldraaktiv inskolning och innebär att du som förälder/vårdnadshavare har en unik möjlighet att tillsammans med ditt barn möta och uppleva förskolans verksamhet. Tillsammans fokuserar vi på mötet istället för separationen. Dessutom får du en bra inblick i förskolevardagen och dess innehåll, vilket underlättar det dagliga samarbetet mellan pedagoger och föräldrar.

Vår vision: Alla människor får tänka, tycka och vara olika. Men man får aldrig skada eller såra någon.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

På förskolan arbetar vi språkutvecklande hela dagen. Språket lyfts fram i vardagliga situationer, då vi uppmanar barnen att formulera sig och ge uttryck för sina tankar, påstående och erfarenheter, vi har börjat använda Tecken som stöd, (TSS). Barnen får delta i diskussioner och träna på att prata inför andra men också på att lyssna. Miljöerna på förskolan är utformade för att stimulera och uppmuntra till utveckling av språket. Vi arbetar också med ”boksamtal”. Barnen får då ta med sig en egen vald bok och berätta om den för sina kamrater. Vi läser, samtalar och diskuterar boken.

Utveckling och lärande

Den pedagogiska verksamheten på förskolan genomförs så att den främjar lek samt stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledord. Vårt förhållningssätt är att vara närvarande, ställa utmanande frågor som gör att barnen får tänka och komma på lösningar själva. Vi ger barnen förutsättningar till ett lärande i vardagssituationer, vi försöker att lyssna in barnens intresse och ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen.

Delaktighet och inflytande

Vi vill att alla barn ska kunna visa och göra sig förstådda över vad de vill göra för aktivitet även om de inte kan uttrycka i ord vad man vill göra. Utifrån våra ramar har de stort inflytande i förskolans pedagogiska miljöer. Vi utmanar barnen att göra egna val och ta konsekvenserna av sina val i olika situationer. Barnen uppmuntras att ta ansvar för sina handlingar, och är delaktiga i utformandet av förskolans regler.

För att ditt barn ska trivas och utvecklas hos oss är det viktigt med en bra start, alla barn ska få en trygg anknytning. Vi har en föräldraaktiv inskolning och innebär att du som förälder/vårdnadshavare har en unik möjlighet att tillsammans med ditt barn möta och uppleva förskolans verksamhet. Tillsammans fokuserar vi på mötet istället för separationen. Dessutom får du en bra inblick i förskolevardagen och dess innehåll, vilket underlättar det dagliga samarbetet mellan pedagoger och föräldrar.

Vår vision: Alla människor får tänka, tycka och vara olika. Men man får aldrig skada eller såra någon.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Bangatan 4
52376 Blidsberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?