Organisationer och handikappråd

Kommunala handikapprådet (HPR)

Det kommunala handikapprådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala handikapporganisationerna. Rådet diskuterar frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om HPR och se mötesprotokoll

Pensionärsorganisationer och frivilla organisationer

I kommunens föreningsregister hittar du information om vilka handikapp- och frivilligorganisationer som finns i Ulricehamns kommun.
Föreningsregistret i Ulricehamns kommun (e-tjänst)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 september 2017, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?