Jordbruk och djurhållning

Du som driver jordbruksföretag kan påverka miljön genom din hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. Verksamheten räknas som miljöfarlig utifrån miljöbalken och kan behöva anmälas till kommunen.

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan TöveEn tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Beroende på storlek räknas jordbruk och lantbruk som antingen B- eller C-verksamheter. Om du är osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten så kan du få hjälp och råd.

Få mer information om anmälan på Anmäl större djurhållande verksamheter (B- eller C-verksamheter)

 

Inspektioner

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djur som finns i verksamheten.

Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. Du får en inspektionsrapport sänd till dig. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller för miljön. Enligt miljöbalken (1998:808) innebär egenkontroll att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Djurskydd​

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontroll. Läs mer på Länsstyrelsen webbplats. Det är även dit du vänder dig om du vill anmäla att du tror eller ser att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Avloppsslam från jordbruket

Information om avloppsslam hittar du på sidan om Gödselhantering.

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djur som finns i verksamheten.

Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. Du får en inspektionsrapport sänd till dig. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?