Beslut i korthet, kommunstyrelsen 11 januari

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 11 januari. För alla ärenden och fullständig information, se ärenden och handlingar.

gult hus i vinter, snö på taken och på marken

Anställningsgaranti för vård- och omsorgsstudenter

Ruza Källström (S) vill att Ulricehamns kommun ska införa en garanti för en anställning för de som har avklarad utbildning på vård- och omsorgsprogram eller motsvarande. Syftet är att locka fler att arbeta inom omsorgen, som har svårt att rekrytera personal.

Förvaltningen stödjer förslaget, men påpekar att en yrkesexamen inte räcker för att bedöma en persons lämplighet för yrket. Det krävs också personliga egenskaper som inte syns i ett betyg. Förvaltningen vill därför ta fram en reglering för hur anställningsgarantin ska fungera i praktiken.

Motionen föreslås antas av kommunfullmäktige som ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra anställningsgaranti för omsorgspersonal i Ulricehamn.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Cykellekplats för barn kan bli aktuell

Kerstin Berggren (MP) vill att Ulricehamns kommun ska skapa en cykellekplats för barn, som liknar en riktig trafikmiljö. Hon skriver att det skulle lära barnen att bli bättre och säkrare cyklister, samtidigt som de har roligt.

Förvaltningen håller med om att en cykellekplats är en bra idé, som främjar lek, rörelse och säkerhet för alla barn. De vill undersöka var, hur och till vilket pris en sådan lekplats kan byggas i Ulricehamn.

Förslaget godkändes av kommunstyrelsen och nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige som har sista ordet.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Lövåsskolan och Björkåsskolan kan bli namnen på nya skolor

Ulricehamns kommun ska få tre nya byggnader: ett stadsbibliotek, en 7–9 skola och en F-6 skola. Men vad ska de heta? Det har kommunfullmäktige gett en beredning i uppdrag att ta reda på, genom att fråga invånarna.

Beredningen har använt ett digitalt verktyg på kommunens hemsida för att samla in namnförslag och låta folk rösta på dem. De tre namn som fick flest röster för varje byggnad är:

– Ulricehamns kulturhus för stadsbiblioteket
– Lövåsskolan för 7–9 skolan i Övre Borgmästarhagen
– Björkåsskolan för F-6 skolan i Ulricehamn

Beredningen har fått hjälp av stadsarkitekt Rebecka Engvall, som har förklarat varför vissa namn passar bättre än andra utifrån geografiska faktorer.

Nu lämnar kommunstyrelsen vidare förslagen till kommunfullmäktige som har sista ordet när det gäller namnen.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Ett steg närmare gång- och cykelbro över Strandgatan

Ulricehamns kommun planerar att bygga en ny gång- och cykelbro över Strandgatan, som ska förbinda Stureparken med strandpromenaden. Förvaltningen har ansökt om 1,5 miljoner kronor för projektering av arbetet, och har fått klartecken från kommunstyrelsen.

Bron är en del av kommunens satsning på att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister i centrum. Bron ska också bidra till att göra området mer attraktivt och levande.

Kostnaden för att bygga bron är ännu inte klar och eventuella driftkostnader kommer att utredas senare i projektet.

I ett tilläggsförslag fick förvaltningen också i uppdrag att utreda samhällsnyttan med en bro och att titta på alternativa lösningar.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

18,5 miljoner till Sanatorieskogen

Ulricehamns kommun ska bygga nya bostäder, F-6 skola och andra kommunala verksamhetslokaler i Sanatorieskogen. Förvaltningen har fått 18,5 miljoner kronor för att påbörja arbetet. Kommunstyrelsen har nu godkänt pengarna.

Det innebär att nya gator, gång- och cykelvägar, och grönområden kan börja byggas i Sanatorieskogen. Det ska göra området trevligare och tryggare för de som kommer att bo där.

Kommunen har sparat pengar för bygget i sin budget för 2024. Det är inte klart hur mycket det kommer att kosta i slutändan.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

 

Publicerat av Anette Westerlund den 11 januari 2024, senast ändrad den 12 januari 2024 av Eva Wallin

Kontakt