Väveriet utsett till Årets hus 2022

Priset för Årets hus 2022 tilldelas Väveriet vars historiska miljöer har genomgått en varsam omvandling av byggherren Hökerum Fastigheter.

Väveriet

Kommitténs motivering

Transformationen av de historiska miljöerna vid Bogesunds väveri visar tydligt hur det befintliga byggnadsbeståndet både kan utgöra en resurs och en inspiration för stadens fortsatta utveckling. Genom en gedigen analys av behov och möjligheter kan scenen för Ulricehamns betydelsefulla textila arv leva vidare med nya verksamheter.

Här har innehåll och funktion fått råda över yta och perfektion i ett rationellt och pragmatiskt tillvägagångssätt som resulterat i en vacker miljö som också ger mycket tillbaka till omgivande stad.

Genom en djärv manöver har det slutna och igenbyggda kvarteret vänts ut och in och gett plats till ett gårdsrum fyllt av liv och rörelse.

Hökerum Fastigheters motivering

Vid sjön Åsunden i centrala Ulricehamn, där det pågått textilproduktion i över 100 år, har det nu växt fram ett helt nytt kvarter. De gamla vackra tegelbyggnaderna har frilagts och ytor har öppnats upp där gammal tidstypisk arkitektur möter det moderna.

Avsikten under projektets gång har varit att bevara och förstärka de olika byggnadernas karaktär och områdets kulturhistoriska arv utan att göra avkall på moderna krav på funktionalitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Stor omsorg har lagts på material- och kulörval. Gamla historiska detaljer har bevarats och lyfts fram, både in- och utvändigt. Entréer till byggnaderna har gjorts tydligare och som pricken över i:et har ett öppet ”vävmönstrat” torg skapats, vilket förgyller området mellan byggnaderna.

I dagsläget arbetar ca 120 personer på Väveriet i företag med stor variation på både storlek och verksamhet. I återstående outvecklade ytor finns plats för ytterligare 80 arbetsplatser och en kvarterskrog med tillhörande orangeri, vilket även öppnar upp området för Ulricehamns invånare och besökare.

Vi är på god väg mot visionen att skapa Ulricehamns mest inspirerande arbetsplats – ett levande kvarter där människor vävs samman!

Prisutdelning

Priset, i form av en skylt att sätta på huset delas ut av Rebecka Engvall, stadsarkitekt, Kenneth Johansson, miljö- och byggnämndens ordförande och Wiktor Öberg (M), kommunstyrelsens ordförande, den 20 april.

Publicerat av Ellen Haglund den 20 april 2023, senast ändrad den 19 april 2023

Kontakt